Forslag til beslutning
7 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Busk Niels"  
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 401.565   B6-0232/2008
14. maj 2008
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė og Niels Busk
for ALDE-Gruppen
om de stigende fødevarepriser i EU og udviklingslandene
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 401.540/01   RC-B6-0217/2008
19. maj 2008
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4, af
– John Bowis, Mairead McGuinness og Maria Martens for PPE-DE-Gruppen
– Hannes Swoboda og Alain Hutchinson for PSE-Gruppen
– Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė og Niels Busk for ALDE-Gruppen
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf for Verts/ALE-Gruppen
– Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan og Sergio Berlato for UEN-Gruppen
– Vittorio Agnoletto og Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– PSE (B6‑0217/2008)
– Verts/ALE (B6‑0221/2008)
– PPE-DE (B6‑0222/2008)
– UEN (B6‑0225/2008)
– GUE/NGL (B6‑0229)
– ALDE (B6‑0232/2008)
om de stigende fødevarepriser i EU og udviklingslandene
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 396.040   B6-0403/2007
22. oktober 2007
XML  PDF  WORD 
på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0321/2007
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5
af Niels Busk, Kyösti Virrankoski og Willem Schuth
for ALDE-Gruppen
om de stigende fødevarepriser
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 396.037/01   RC-B6-0400/2007
24. oktober 2007
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5, af
– Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, James Nicholson og Agnes Schierhuber for PPE-DE-Gruppen
– Luis Manuel Capoulas Santos for PSE-Gruppen
– Niels Busk, Kyösti Virrankoski, Willem Schuth, Ona Juknevičienė og Danutė Budreikaitė for ALDE-Gruppen
– Adam Bielan, Sergio Berlato, Bernard Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki og Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf for Verts/ALE-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– PPE-DE (B6‑0400)
– PSE (B6‑0401/2007)
– ALDE (B6‑0403/2007)
– UEN (B6‑0404/2007)
– Verts/ALE (B6‑0405/2007)
om de stigende foder- og fødevarepriser
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 369.511   B6-0084/2006
25. januar 2006
XML  PDF  WORD 
på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6‑0346/2005
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5
af Philippe Morillon, Elspeth Attwooll, Niels Busk, Jan Mulder og Chris Davies
for ALDE-Gruppen
om vedtagelse af forvaltningsforanstaltninger for fiskeriressourcerne i Middelhavet
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 361.943   B6-0514/2005
26. september 2005
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Niels Busk, Ignasi Guardans Cambó og Willem Schuth
for ALDE-Gruppen
om vinaftalen mellem EU og USA
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 361.909/RC.1   RC-B6-0489/2005
28. september 2005
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4, af
– María Esther Herranz García, Christa Klaß, Astrid Lulling og Giuseppe Castiglione for PPE-DE-Gruppen
– María Isabel Salinas García, Vincenzo Lavarra og Katerina Batzeli for PSE-Gruppen
– Anne Laperrouze, Niels Busk, Willem Schuth, Jorgo Chatzimarkakis og Ignasi Guardans Cambó for ALDE-Gruppen
– Marie-Hélène Aubert og Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf for Verts/ALE-Gruppen
– Ilda Figueiredo og Marco Rizzo for GUE/NGL-Gruppen
– Sergio Berlato, Roberta Angelilli og Sebastiano (Nello) Musumeci for UEN-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– PPE-DE (B6‑0489/2005)
– PSE (B6‑0511/2005)
– ALDE (B6‑0514/2005)
– Verts/ALE (B6‑0515/2005)
– UEN (B6‑0516/2005)
– GUE/NGL (B6‑0517/2005)
om vinaftalen mellem Den Europæiske Union og USA
Juridisk meddelelse