Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Busk Niels" kohta leiti 7 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 401.565   B6-0232/2008
14. mai 2008
XML  PDF  WORD 
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė ja Niels Busk
fraktsiooni ALDE nimel
Toiduainete hinnatõus ELis ja arenguriikides
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 401.540/01   RC-B6-0217/2008
19. mai 2008
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
– John Bowis, Mairead McGuinness ja Maria Martens fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Hannes Swoboda ja Alain Hutchinson fraktsiooni PSE nimel,
– Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė ja Niels Busk fraktsiooni ALDE nimel,
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf fraktsiooni Verts/ALE nimel,
– Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan ja Sergio Berlato fraktsiooni UEN nimel,
– Luisa Morgantini ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– PSE (B6‑0217/2008)
– Verts/ALE (B6‑0221/2008)
– PPE-DE (B6‑0222/2008)
– UEN (B6‑0225/2008)
– GUE/NGL (B6‑0229/2008)
– ALDE (B6‑0232/2008)
Toiduainete hinnatõus ELis ja arengumaades
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 396.040   B6-0403/2007
22. oktoober 2007
XML  PDF  WORD 
suuliselt vastatava küsimuse B6‑0321/2007 alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d): Niels Busk, Kyösti Virrankoski ja Willem Schuth
fraktsiooni ALDE nimel
Toiduainete hinnatõus
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 396.037/01   RC-B6-0400/2007
24. oktoober 2007
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5 esitanud
– Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, James Nicholson ja Agnes Schierhuber fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Luis Manuel Capoulas Santos fraktsiooni PSE nimel,
– Niels Busk, Kyösti Virrankoski, Willem Schuth, Ona Juknevičienė ja Danutė Budreikaitė fraktsiooni ALDE nimel,
– Adam Bielan, Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki ja Mieczysław Edmund Janowski fraktsiooni UEN nimel,
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf fraktsiooni Verts/ALE nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– PPE-DE (B6‑0400/2007)
– PSE (B6‑0401/2007)
– ALDE (B6‑0403/2007)
– UEN (B6‑0404/2007)
– Verts/ALE (B6‑0405/2007)
Sööda ja toiduainete hinnatõus
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 369.511   B6-0084/2006
25 January 2006
XML  PDF  WORD 
further to Question for Oral Answer B6‑0346/2005
pursuant to Rule 108(5) of the Rules of Procedure
by Philippe Morillon, Elspeth Attwooll, Niels Busk, Jan Mulder and Chris Davies
on behalf of the ALDE Group
on the adoption of management measures for Mediterranean fishery resources
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 361.943   B6-0514/2005
26 September 2005
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on the statement by the Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Niels Busk, Ignasi Guardans Cambó and Willem Schuth
on behalf of the ALDE Group
on the EU-US wine agreement
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 361.909/RC.1   RC-B6-0489/2005
28. september 2005
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
– María Esther Herranz García, Christa Klaß, Astrid Lulling ja Giuseppe Castiglione fraktsiooni PPE-DE nimel,
– María Isabel Salinas García, Vincenzo Lavarra ja Katerina Batzeli fraktsiooni PSE nimel,
– Anne Laperrouze, Niels Busk, Willem Schuth, Jorgo Chatzimarkakis ja Ignasi Guardans Cambó fraktsiooni ALDE nimel,
– Marie-Hélène Aubert ja Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf fraktsiooni Verts/ALE nimel,
– Ilda Figueiredo ja Marco Rizzo fraktsiooni GUE/NGL nimel,
– Sergio Berlato, Roberta Angelilli ja Sebastiano (Nello) Musumeci fraktsiooni UEN nimel,
asendades järgnevate fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– PPE-DE (B6‑0489/2005),
– PSE (B6‑0511/2005),
– ALDE (B6‑0514/2005),
– Verts/ALE (B6‑0515/2005),
– UEN (B6‑0516/2005),
– GUE/NGL (B6‑0517/2005).
Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline veinileping
Õigusalane teave