Rezoliucijos pasiūlymai
Rezultatas (-ai) "7" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Busk Niels"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 401.565   B6-0232/2008
2008 m. gegužės 14 d.
XML  PDF  WORD 
siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė, Niels Busk
ALDE frakcijos vardu
dėl augančių maisto kainų ES ir besivystančiose šalyse
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 401.540/01   RC-B6-0217/2008
2008 m. gegužės 19 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė
– John Bowis, Mairead McGuinness ir Maria Martens PPE-DE frakcijos vardu
– Hannes Swoboda ir Alain Hutchinson PSE frakcijos vardu
– Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė ir Niels Busk ALDE frakcijos vardu
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE frakcijos vardu
– Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan ir Sergio Berlato UEN frakcijos vardu
– Luisa Morgantini ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
– PSE (B6‑0217/2008)
– Verts/ALE (B6‑0221/2008)
– PPE-DE (B6‑0222/2008)
– UEN (B6‑0225/2008)
– GUE/NGL (B6‑0229/2008)
– ALDE (B6‑0232/2008)
dėl augančių maisto kainų ES ir besivystančiose šalyse
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 396.040   B6-0403/2007
2007 m. spalio 22 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu B6‑0321/2007
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė Niels Busk, Kyösti Virrankoski ir Willem Schuth
ALDE frakcijos vardu
dėl maisto produktų kainų augimo
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 396.037/01   RC-B6-0400/2007
2007 m. spalio 24 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį pateikė
– Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, James Nicholson ir Agnes Schierhuber PPE-DE frakcijos vardu,
– Luis Manuel Capoulas Santos PSE frakcijos vardu,
– Niels Busk, Kyösti Virrankoski, Willem Schuth, Ona Juknevičienė ir Danutė Budreikaitė ALDE frakcijos vardu,
– Adam Bielan, Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki ir Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu,
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
– PPE-DE (B6‑0400/2007)
– PSE (B6‑0401/2007)
– ALDE (B6‑0403/2007)
– UEN (B6‑0404/2007)
– Verts/ALE (B6‑0405/2007)
dėl augančių pašarų ir maisto produktų kainų
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 369.511   B6-0084/2006
25 January 2006
XML  PDF  WORD 
further to Question for Oral Answer B6‑0346/2005
pursuant to Rule 108(5) of the Rules of Procedure
by Philippe Morillon, Elspeth Attwooll, Niels Busk, Jan Mulder and Chris Davies
on behalf of the ALDE Group
on the adoption of management measures for Mediterranean fishery resources
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 361.943   B6-0514/2005
26 September 2005
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on the statement by the Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Niels Busk, Ignasi Guardans Cambó and Willem Schuth
on behalf of the ALDE Group
on the EU-US wine agreement
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 361.909/RC.1   RC-B6-0489/2005
2005 m. rugsėjo 28 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė:
– María Esther Herranz García, Christa Klaß, Astrid Lulling ir Giuseppe Castiglione, PPE-DE frakcijos vardu
– María Isabel Salinas García, Vincenzo Lavarra ir Katerina Batzeli, PSE frakcijos vardu
– Anne Laperrouze, Niels Busk, Willem Schuth, Jorgo Chatzimarkakis ir Ignasi Guardans Cambó, ALDE frakcijos vardu
– Marie-Hélène Aubert ir Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Verts/ALE frakcijos vardu
– Ilda Figueiredo ir Marco Rizzo, GUE/NGL frakcijos vardu
– Sergio Berlato, Roberta Angelilli ir Sebastiano (Nello) Musumeci, UEN frakcijos vardu
keičia šių frakcijų pateiktus pasiūlymus:
– PPE-DE (B6‑0489/2005)
– PSE (B6‑0511/2005)
– ALDE (B6‑0514/2005)
– Verts/ALE (B6‑0515/2005)
– UEN (B6‑0516/2005)
– GUE/NGL (B6‑0517/2005)
dėl ES ir JAV susitarimo dėl prekybos vynu
Teisinis pranešimas