Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
7 Riżultat/i misjub/a għal "il-6 mandat, Busk Niels"  
Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 401.565   B6-0232/2008
14 ta' Mejju 2008
XML  PDF  WORD 
imressqa biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni
skond l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura
minn Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė u Niels Busk
f'isem il-Grupp ALDE
dwar iż-żieda fil-prezzijiet ta’ l-ikel fl-UE u fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 401.540/01   RC-B6-0217/2008
19 ta' Mejju 2008
XML  PDF  WORD 
imressqa skond l-Artikolu 103(4) tar-Regoli ta' Proċedura minn
– John Bowis, Mairead McGuinness u Maria Martens, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Hannes Swoboda u Alain Hutchinson, f'isem il-Grupp PSE
– Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė u Niels Busk, f'isem il-Grupp ALDE
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, f'isem il-Grupp Verts/ALE
– Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan u Sergio Berlato, f'isem il-Grupp UEN
– Luisa Morgantini u Gabriele Zimmer, f'isem il-Grupp GUE/NGL
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin:
– PSE (B6‑0217/2008)
– Verts/ALE (B6‑0221/2008)
– PPE-DE (B6‑0222/2008)
– UEN (B6‑0225/2008)
– GUE/NGL (B6‑0229/2008)
– ALDE (B6‑0232/2008)
dwar iż-żieda fil-prezzijiet ta’ l-ikel fl-UE u fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 396.040   B6-0403/2007
22 t'Ottubru 2007
XML  PDF  WORD 
wara l-Mistoqsija li titlob Tweġiba Orali B6‑0321/2007
skond l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta’ Proċedura
mressqa minn Niels Busk, Kyösti Virrankoski u Willem Schuth
f'isem il-Grupp ALDE
dwar iż-żieda fil-prezzijiet tal-prodotti ta' l-ikel
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 396.037/01   RC-B6-0400/2007
24 t'Ottubru 2007
XML  PDF  WORD 
imressqa skond l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura minn
– Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, James Nicholson u Agnes Schierhuber, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Luis Manuel Capoulas Santos, f'isem il-Grupp PSE
– Niels Busk, Kyösti Virrankoski, Willem Schuth, Ona Juknevičienė u Danutė Budreikaitė, f'isem il-Grupp ALDE
– Adam Bielan, Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki u Mieczysław Edmund Janowski, f'isem il-Grupp UEN
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, f'isem il-Grupp Verts/ALE
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin:
– PPE-DE (B6‑0400/2007)
– PSE (B6‑0401/2007)
– ALDE (B6‑0403/2007)
– UEN (B6‑0404/200)
– Verts/ALE (B6‑0405/2007)
dwar prezzijiet ta' l-għalf u ta' l-ikel li qed jogħlew
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 369.511   B6-0084/2006
25 January 2006
XML  PDF  WORD 
further to Question for Oral Answer B6‑0346/2005
pursuant to Rule 108(5) of the Rules of Procedure
by Philippe Morillon, Elspeth Attwooll, Niels Busk, Jan Mulder and Chris Davies
on behalf of the ALDE Group
on the adoption of management measures for Mediterranean fishery resources
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 361.943   B6-0514/2005
26 September 2005
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on the statement by the Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Niels Busk, Ignasi Guardans Cambó and Willem Schuth
on behalf of the ALDE Group
on the EU-US wine agreement
JOINT MOTION FOR A RESOLUTION
PE 361.909/RC.1   RC-B6-0489/2005
28 September 2005
XML  PDF  WORD 
pursuant to Rule 103(4) of the Rules of Procedure, by
– María Esther Herranz García, Christa Klaß, Astrid Lulling and Giuseppe Castiglione, on behalf of the PPE-DE Group
– María Isabel Salinas García, Vincenzo Lavarra and Katerina Batzeli, on behalf of the PSE Group
– Anne Laperrouze, Niels Busk, Willem Schuth, Jorgo Chatzimarkakis and Ignasi Guardans Cambó, on behalf of the ALDE Group
– Marie-Hélène Aubert and Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, on behalf of the Verts/ALE Group
– Ilda Figueiredo and Marco Rizzo, on behalf of the GUE/NGL Group
– Sergio Berlato, Roberta Angelilli and Sebastiano (Nello) Musumeci, on behalf of the UEN Group
replacing the motions by the following groups:
– PPE-DE (B6‑0489/2005)
– PSE (B6‑0511/2005)
– ALDE (B6‑0514/2005)
– Verts/ALE (B6‑0515/2005)
– UEN (B6‑0516/2005)
– GUE/NGL (B6‑0517/2005)
on the EU-US wine agreement
Avviż legali