Ontwerpresoluties
7 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Busk Niels"  
ONTWERPRESOLUTIE
PE 401.565   B6-0232/2008
14 mei 2008
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement
door Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė en Niels Busk
namens de ALDE-Fractie
over de stijgende voedselprijzen in de EU en de ontwikkelingslanden
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 401.540/01   RC-B6-0217/2008
19 mei 2008
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 4 van het Reglement door
– John Bowis, Mairead McGuinness en Maria Martens, namens de PPE-DE-Fractie
– Hannes Swoboda en Alain Hutchinson, namens de PSE-Fractie
– Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė en Niels Busk, namens de ALDE-Fractie
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, namens de Verts/ALE-Fractie
– Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan en Sergio Berlato, namens de UEN-Fractie
– Luisa Morgantini en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– PSE (B6‑0217/2008)
– Verts/ALE (B6‑0221/2008)
– PPE-DE (B6‑0222/2008)
– UEN (B6‑0225/2008)
– GUE/NGL (B6‑0229/2008)
– ALDE (B6‑0232/2008)
over de stijgende voedselprijzen in de EU en de ontwikkelingslanden
ONTWERPRESOLUTIE
PE 396.040   B6-0403/2007
22 oktober 2007
XML  PDF  WORD 
in aansluiting op vraag B6‑0321/2007 voor mondelinge beantwoording
ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5, van het Reglement
door Niels Busk, Kyösti Virrankoski en Willem Schuth
namens de ALDE-Fractie
over de prijsstijgingen van levensmiddelen
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 396.037/01   RC-B6-0400/2007
24 oktober 2007
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement door
– Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, James Nicholson, Agnes Schierhuber, namens de PPE-DE-Fractie
– Luis Manuel Capoulas Santos, namens de PSE-Fractie
– Niels Busk, Kyösti Virrankoski, Willem Schuth, Ona Juknevičienė, Danutė Budreikaitė, namens de ALDE-Fractie
– Adam Bielan, Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, namens de Verts/ALE-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– PPE-DE (B6‑0400/2007)
– PSE (B6‑0401/2007)
– ALDE (B6‑0403/2007)
– UEN (B6‑0404/2007)
– Verts/ALE (B6‑0405/2007)
over de stijgende prijzen van diervoeders en voedsel
ONTWERPRESOLUTIE
PE 369.511   B6-0084/2006
25 januari 2006
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6‑0346/05
ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement
door Philippe Morillon, Elspeth Attwooll, Niels Busk, Jan Mulder en Chris Davies
namens de ALDE-Fractie
over beheersmaatregelen voor visbestanden in de Middellandse Zee
ONTWERPRESOLUTIE
PE 361.943   B6-0514/2005
26 september 2005
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van een verklaring van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement
door Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Niels Busk, Ignasi Guardans Cambó en Willem Schuth
namens de ALDE-Fractie
over de wijnovereenkomst tussen de EU en de VS
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 361.909/RC.1   RC-B6-0489/2005
28 september 2005
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 4 van het Reglement door
– María Esther Herranz García, Christa Klaß, Astrid Lulling en Giuseppe Castiglione, namens de PPE-DE-Fractie
– María Isabel Salinas García, Vincenzo Lavarra en Katerina Batzeli, namens de PSE-Fractie
– Anne Laperrouze, Niels Busk, Willem Schuth, Jorgo Chatzimarkakis en Ignasi Guardans Cambó, namens de ALDE-Fractie
– Marie-Hélène Aubert en Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, namens de Verts/ALE-Fractie
– Ilda Figueiredo en Marco Rizzo, namens de GUE/NGL-Fractie
– Sergio Berlato, Roberta Angelilli en Sebastiano (Nello) Musumeci, namens de UEN-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– PPE-DE (B6‑0489/2005)
– PSE (B6‑0511/2005)
– ALDE (B6‑0514/2005)
– Verts/ALE (B6‑0515/2005)
– UEN (B6‑0516/2005)
– GUE/NGL (B6‑0517/2005)
over de Wijnbouwovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika
Juridische mededeling