Propozycje rezolucji
Znaleziono 7 wynik(-i) dla "6 kadencja, Busk Niels"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
PROJEKT REZOLUCJI
PE 401.565   B6-0232/2008
14 maja 2008
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė oraz Niels Busk
w imieniu grupy politycznej ALDE
w sprawie podwyżek cen żywności w UE i w krajach rozwijających się
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 401.540/01   RC-B6-0217/2008
19 maja 2008
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
– John Bowis, Mairead McGuinness oraz Maria Martens, w imieniu grupy politycznej PPE‑DE
– Hannes Swoboda oraz Alain Hutchinson, w imieniu grupy politycznej PSE
– Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė oraz Niels Busk, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan oraz Sergio Berlato, w imieniu grupy politycznej UEN
– Luisa Morgantini oraz Gabriele Zimmer, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– PSE (B6‑0217/2008)
– Verts/ALE (B6‑0221/2008)
– PPE-DE (B6‑0222/2008)
– UEN (B6‑0225/2008)
– GUE/NGL (B6‑0229/2008)
– ALDE (B6‑0232/2008)
w sprawie podwyżek cen żywności w UE i w krajach rozwijających się
PROJEKT REZOLUCJI
PE 396.040   B6-0403/2007
22 października 2007
XML  PDF  WORD 
projekt w odpowiedzi na pytanie wymagające ustnej odpowiedzi B6‑0321/2007
zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu
złożyli Niels Busk, Kyösti Virrankoski i Willem Schuth
w imieniu grupy politycznej ALDE
w sprawie podwyżek cen artykułów spożywczych
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 396.037/01   RC-B6-0400/2007
24 października 2007
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu złożyli
– Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, James Nicholson i Agnes Schierhuber, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Luis Manuel Capoulas Santos, w imieniu grupy politycznej PSE
– Niels Busk, Kyösti Virrankoski, Willem Schuth, Ona Juknevičienė i Danutė Budreikaitė, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Adam Bielan, Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki i Mieczysław Edmund Janowski, w imieniu grupy politycznej UEN
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– PPE-DE (B6‑0400/2007)
– PSE (B6‑0401/2007)
– ALDE (B6‑0403/2007)
– UEN (B6‑0404/2007)
– Verts/ALE (B6‑0405/2007)
w sprawie podwyżki cen paszy i żywności
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 369.511   B6-0084/2006
25 January 2006
XML  PDF  WORD 
further to Question for Oral Answer B6‑0346/2005
pursuant to Rule 108(5) of the Rules of Procedure
by Philippe Morillon, Elspeth Attwooll, Niels Busk, Jan Mulder and Chris Davies
on behalf of the ALDE Group
on the adoption of management measures for Mediterranean fishery resources
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 361.943   B6-0514/2005
26 September 2005
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on the statement by the Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Niels Busk, Ignasi Guardans Cambó and Willem Schuth
on behalf of the ALDE Group
on the EU-US wine agreement
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 361.909/RC.1   RC-B6-0489/2005
28 września 2005
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
– María Esther Herranz García, Christa Klaß, llAstrid Lulling, Giuseppe Castiglione, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– María Isabel Salinas García, Vincenzo Lavarra, Katerina Batzeli, w imieniu grupy politycznej PSE
– Anne Laperrouze, Niels Busk, Willem Schuth, Jorgo Chatzimarkakis, Ignasi Guardans Cambó, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Marie-Hélène Aubert, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Ilda Figueiredo, Marco Rizzo, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
– Sergio Berlato, Roberta Angelilli, Sebastiano (Nello) Musumeci, w imieniu grupy politycznej UEN
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– PPE-DE (B6‑0489/2005)
– PSE (B6‑0511/2005)
– ALDE (B6‑0514/2005)
– Verts/ALE (B6‑0515/2005)
– UEN (B6‑0516/2005)
– GUE/NGL (B6‑0517/2005)
w sprawie umowy winiarskiej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki
Informacja prawna