Propuneri de rezoluţie
7 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 6-a legislatură, Busk Niels"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 401.565   B6-0232/2008
14 May 2008
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on statements by the Council and Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė and Niels Busk
on behalf of the ALDE Group
on rising food prices in the EU and the developing countries
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 401.540/01   RC-B6-0217/2008
19 mai 2008
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul de procedură de
– John Bowis, Mairead McGuinness și Maria Martens, în numele Grupului PPE-DE
– Hannes Swoboda și Alain Hutchinson, în numele Grupului PSE
– Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė și Niels Busk, în numele Grupului ALDE
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, în numele Grupului Verts/ALE
– Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan și Sergio Berlato, în numele Grupului UEN
– Luisa Morgantini și Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
– PSE (B6‑0217/2008)
– Verts/ALE (B6‑0221/2008)
– PPE-DE (B6‑0222/2008)
– UEN (B6‑0225/2008)
– GUE/NGL (B6‑0229)
– ALDE (B6‑0232/2008)
privind creșterea prețurilor la alimente în UE și în țările în curs de dezvoltare
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 396.040   B6-0403/2007
22 October 2007
XML  PDF  WORD 
further to Question for Oral Answer B6‑0321/2007
pursuant to Rule 108(5) of the Rules of Procedure
by Niels Busk, Kyösti Virrankoski and Willem Schuth
on behalf of the ALDE Group
on the rise in foodstuff prices
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 396.037/01   RC-B6-0400/2007
24 octombrie 2007
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de
– Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, James Nicholson şi Agnes Schierhuber, în numele Grupului PPE‑DE
– Luis Manuel Capoulas Santos, în numele Grupului PSE
– Niels Busk, Kyösti Virrankoski, Willem Schuth, Ona Juknevičienė şi Danutė Budreikaitė, în numele Grupului ALDE
– Adam Bielan, Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki şi Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, în numele Grupului Verts/ALE
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:
– PPE-DE (B6‑0400/2007)
– PSE (B6‑0401/2007)
– ALDE (B6‑0403/2007)
– UEN (B6‑0404/2007)
– Verts/ALE (B6‑0405/2007)
privind creşterea preţurilor la furaje şi la produsele alimentare
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 369.511   B6-0084/2006
25 January 2006
XML  PDF  WORD 
further to Question for Oral Answer B6‑0346/2005
pursuant to Rule 108(5) of the Rules of Procedure
by Philippe Morillon, Elspeth Attwooll, Niels Busk, Jan Mulder and Chris Davies
on behalf of the ALDE Group
on the adoption of management measures for Mediterranean fishery resources
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 361.943   B6-0514/2005
26 September 2005
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on the statement by the Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Niels Busk, Ignasi Guardans Cambó and Willem Schuth
on behalf of the ALDE Group
on the EU-US wine agreement
JOINT MOTION FOR A RESOLUTION
PE 361.909/RC.1   RC-B6-0489/2005
28 September 2005
XML  PDF  WORD 
pursuant to Rule 103(4) of the Rules of Procedure, by
– María Esther Herranz García, Christa Klaß, Astrid Lulling and Giuseppe Castiglione, on behalf of the PPE-DE Group
– María Isabel Salinas García, Vincenzo Lavarra and Katerina Batzeli, on behalf of the PSE Group
– Anne Laperrouze, Niels Busk, Willem Schuth, Jorgo Chatzimarkakis and Ignasi Guardans Cambó, on behalf of the ALDE Group
– Marie-Hélène Aubert and Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, on behalf of the Verts/ALE Group
– Ilda Figueiredo and Marco Rizzo, on behalf of the GUE/NGL Group
– Sergio Berlato, Roberta Angelilli and Sebastiano (Nello) Musumeci, on behalf of the UEN Group
replacing the motions by the following groups:
– PPE-DE (B6‑0489/2005)
– PSE (B6‑0511/2005)
– ALDE (B6‑0514/2005)
– Verts/ALE (B6‑0515/2005)
– UEN (B6‑0516/2005)
– GUE/NGL (B6‑0517/2005)
on the EU-US wine agreement
Notă juridică