Návrhy uznesenia
Výsledky: 7 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Busk Niels"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
NÁVRH UZNESENIA
PE 401.565   B6-0232/2008
14. mája 2008
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė a Niels Busk
v mene skupiny ALDE
o zvyšovaní cien potravín v EÚ a rozvojových krajinách
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 401.540/01   RC-B6-0217/2008
19. mája 2008
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 103 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
– John Bowis, Mairead McGuinness a Maria Martens v mene skupiny PPE-DE
– Hannes Swoboda a Alain Hutchinson v mene skupiny PSE
– Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė a Niels Busk v mene skupiny ALDE
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf v mene skupiny Verts/ALE
– Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan a Sergio Berlato v mene skupiny UEN
– Luisa Morgantini a Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– PSE (B6‑0217/2008)
– Verts/ALE (B6‑0221/2008)
– PPE-DE (B6‑022/2008)
– UEN (B6‑0225/2008)
– GUE/NGL (B6‑0229/2008)
– ALDE (B6‑0232/2008)
o zvyšovaní cien potravín v EÚ a v rozvojových krajinách
NÁVRH UZNESENIA
PE 396.040   B6-0403/2007
22. októbra 2007
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe otázky na ústne zodpovedanie B6‑0321/2007
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú Niels Busk, Kyösti Virrankoski a Willem Schuth
v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
o zvýšení cien potravín
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 396.037/01   RC-B6-0400/2007
24. októbra 2007
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
– Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, James Nicholson, Agnes Schierhuber v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
– Luis Manuel Capoulas Santos v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
– Niels Busk, Kyösti Virrankoski, Willem Schuth, Ona Juknevičienė, Danutė Budreikaitė v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
– Adam Bielan, Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski v mene Skupiny Únie za Európu národov
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– PPE-DE (B6‑0400/2007)
– PSE (B6‑0401/2007)
– ALDE (B6‑0403/2007)
– UEN (B6‑0404/2007)
– Verts/ALE (B6‑0405/2007)
o zvyšovaní cien krmív a potravín
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 369.511   B6-0084/2006
25 January 2006
XML  PDF  WORD 
further to Question for Oral Answer B6‑0346/2005
pursuant to Rule 108(5) of the Rules of Procedure
by Philippe Morillon, Elspeth Attwooll, Niels Busk, Jan Mulder and Chris Davies
on behalf of the ALDE Group
on the adoption of management measures for Mediterranean fishery resources
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 361.943   B6-0514/2005
26 September 2005
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on the statement by the Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Niels Busk, Ignasi Guardans Cambó and Willem Schuth
on behalf of the ALDE Group
on the EU-US wine agreement
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 361.909/RC.1   RC-B6-0489/2005
28. septembra 2005
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 103 odsekom 4 rokovacieho poriadku predkladajú
– María Esther Herranz García, Christa Klaß, Astrid Lulling a Giuseppe Castiglione v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
– María Isabel Salinas García, Vincenzo Lavarra a Katerina Batzeli v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
– Anne Laperrouze, Niels Busk, Willem Schuth, Jorgo Chatzimarkakis a Ignasi Guardans Cambó v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
– Marie-Hélène Aubert a Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
– Ilda Figueiredo a Marco Rizzo v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
– Sergio Berlato, Roberta Angelilli a Sebastiano (Nello) Musumeci v mene Skupiny Únie za Európu národov
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– PPE-DE (B6‑0489/2005)
– PSE (B6‑0511/2005)
– ALDE (B6‑0514/2005)
– Verts/ALE (B6‑0515/2005)
– UEN (B6‑0516/2005)
– GUE/NGL (B6‑0517/2005)
o dohode medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o víne
Právne oznámenie