Predlogi resolucije
Rezultati: 7 za besede: "6. mandat, Busk Niels"  
Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 401.565   B6-0232/2008
14. maja 2008
XML  PDF  WORD 
k izjavi Evropskega sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) Poslovnika,
ki ga predlagajo Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė in Niels Busk
v imenu skupine ALDE 
o rasti cen živil v EU in državah v razvoju
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 401.540/01   RC-B6-0217/2008
19. maja 2008
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 103(4) poslovnika, ki ga predlagajo:
– John Bowis, Mairead McGuinness in Maria Martens v imenu skupine PPE-DE
– Hannes Swoboda in Alain Hutchinson v imenu skupine PSE
– Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė in Niels Busk v imenu skupine ALDE
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf v imenu skupine Verts/ALE
– Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan in Sergio Berlato v imenu skupine UEN
– Luisa Morgantini in Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
– PSE (B6‑0217/2008)
– Verts/ALE (B6‑0221/2008)
– PPE-DE (B6‑0222/2008)
– UEN (B6‑0225/2008)
– GUE/NGL (B6‑0229/2008)
– ALDE (B6‑0232/2008)
o rasti cen živil v EU in državah v razvoju
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 396.040   B6-0403/2007
22. oktobra 2007
XML  PDF  WORD 
k vprašanju za ustni odgovor B6‑0321/2007
v skladu s členom 108(5) Poslovnika,
ki ga vlagata Niels Busk, Kyösti Virrankoski in Willem Schuth
v imenu skupine ALDE
o zviševanju cen živil
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 396.037/01   RC-B6-0400/2007
24. oktobra 2007
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 108(5) Poslovnika, ki ga vlagajo:
– Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, James Nicholson in Agnes Schierhuber v imenu skupine PPE-DE
– Luis Manuel Capoulas Santos v imenu skupine PSE
– Niels Busk, Kyösti Virrankoski, Willem Schuth, Ona Juknevičienė in Danutė Budreikaitė v imenu skupine ALDE
– Adam Bielan, Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki in Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf v imenu skupine Verts/ALE
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
– PPE-DE (B6‑0400/2007)
– PSE (B6‑0401/2007)
– ALDE (B6‑0403/2007)
– UEN (B6‑0404/2007)
– Verts/ALE (B6‑0405/2007)
o rasti cen živil in krme
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 369.511   B6-0084/2006
25 January 2006
XML  PDF  WORD 
further to Question for Oral Answer B6‑0346/2005
pursuant to Rule 108(5) of the Rules of Procedure
by Philippe Morillon, Elspeth Attwooll, Niels Busk, Jan Mulder and Chris Davies
on behalf of the ALDE Group
on the adoption of management measures for Mediterranean fishery resources
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 361.943   B6-0514/2005
26 September 2005
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on the statement by the Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Niels Busk, Ignasi Guardans Cambó and Willem Schuth
on behalf of the ALDE Group
on the EU-US wine agreement
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 361.909/RC.1   RC-B6-0489/2005
28. septembra 2005
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 103(4) Poslovnika, ki ga vlagajo:
– María Esther Herranz García, Christa Klaß, Astrid Lulling in Giuseppe Castiglione, v imenu skupine PPE-DE
– María Isabel Salinas García, Vincenzo Lavarra in Katerina Batzeli, v imenu skupine PSE
– Anne Laperrouze, Niels Busk, Willem Schuth, Jorgo Chatzimarkakis in Ignasi Guardans Cambó, v imenu skupine ALDE
– Marie-Hélène Aubert in Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, v imenu skupine Verts/ALE
– Ilda Figueiredo in Marco Rizzo, v imenu skupine GUE/NGL
– Sergio Berlato, Roberta Angelilli in Sebastiano (Nello) Musumeci, v imenu skupine UEN
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
– PPE-DE (B6‑0489/2005)
– PSE (B6‑0511/2005)
– ALDE (B6‑0514/2005)
– Verts/ALE (B6‑0515/2005)
– UEN (B6‑0516/2005)
– GUE/NGL (B6‑0517/2005)
o sporazumu o vinogradništvu med EU in ZDA
Pravno obvestilo