Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
17 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Beňová Monika"  
Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).
1 2
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 534.884   B7-0407/2014
14 April 2014
XML  PDF  WORD 
on the situation in certain vulnerable communities in Syria
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 507.375   B7-0123/2013
6 ta' Marzu 2013
XML  PDF  WORD 
Biex jiġi konkluż id-dibattitu dwar id-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar it-tisħiħ tal-ġlieda kontra r-razziżmu, il-ksenofobija u r-reati ta’ mibgħeda
(2013/2543 (RSP))
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
f'isem il-Grupp S&D
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 507.372   RC-B7-0121/2013
11 ta' Marzu 2013
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 110(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
PPE (B7-0121/2013)
ALDE (B7-0122/2013)
S&D (B7-0123/2013)
GUE/NGL (B7-0124/2013)
Verts/ALE (B7-0125/2013)
dwar it-tisħiħ tal-ġlieda kontra r-razziżmu, il-ksenofobija u r-reati ta' mibegħda
(2013/2543(RSP))
Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Manfred Weber
f'isem il-Grupp PPE
Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu, Liisa Jaakonsaari
f'isem il-Grupp S&D
Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Edward McMillan-Scott
f'isem il-Grupp ALDE
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Carl Schlyter
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Timothy Kirkhope
f'isem il-Grupp ECR
Marie-Christine Vergiat
f'isem il-Grupp GUE/NGL
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 465.728   B7-0400/2011
4 ta' Lulju 2011
XML  PDF  WORD 
imressqa biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjoni mill-Kummissjoni
skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar il-bidliet fil-Ftehim ta’ Schengen
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu
f’isem il-Grupp S&D
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 465.720   RC-B7-0392/2011
5 ta' Lulju 2011
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
Verts/ALE (B7-0392/2011)
PPE (B7-0393/2011)
S&D (B7-0400/2011)
ALDE (B7-0456/2011)
dwar il-bidliet fil-Ftehim ta’ Schengen
Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Roberta Angelilli, Marian-Jean Marinescu
f’isem il-Grupp PPE
Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume, Ioan Enciu
f’isem il-Grupp S&D
Guy Verhofstadt, Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in ’t Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Antonyia Parvanova, Ivo Vajgl, Alexander Alvaro
f’isem il-Grupp ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Tatjana Ždanoka
f’isem il-Grupp Verts/ALDE
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 465.705   B7-0380/2011
29 ta' Ġunju 2011
XML  PDF  WORD 
imressqa wara l-mistoqsija għal tweġiba orali B7-0316/2011
skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar il-Kostituzzjoni Ungeriża riveduta
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi
f'isem il-Grupp S&D
Judith Sargentini
f'isem il-Grupp Verts/ALE
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 465.702   RC-B7-0379/2011
1 ta' Lulju 2011
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
ALDE (B7-0379/2011)
S&D (B7-0380/2011)
GUE/NGL (B7-0387/2011)
dwar il-Kostituzzjoni Ungeriża Riveduta
Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Csaba Sándor Tabajdi, Cătălin Sorin Ivan
f'isem il-Grupp S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Norica Nicolai, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo
f'isem il-Grupp ALDE
Judith Sargentini, Rui Tavares, Jan Philipp Albrecht, Ulrike Lunacek
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat
f'isem il-Grupp GUE/NGL
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 455.858   B7-0031/2011
12 ta' Jannar 2011
XML  PDF  WORD 
imressqa wara l-mistoqsija għal tweġiba orali B7-0669/2010, B7-0803/2010, B7-0804/2010 u O-0216/2010
skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar ksur tal-libertà ta' espressjoni u diskriminazzjoni abbażi tal-orjentament sesswali fil-Litwanja
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Elizabeth Lynne
f'isem il-Grupp ALDE
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen, Emilie Turunen, Franziska Keller, Isabella Lövin, Nicole Kiil-Nielsen, Jan Philipp Albrecht
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Michael Cashman, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Trautmann
f'isem il-Grupp S&D
Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares
f'isem il-Grupp GUE/NGL
EMENDI
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 446.576   RC-B7-0493/2010/riv. 1
7 ta' Settembru 2010
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
S&D (B7-0493/2010)
GUE/NGL (B7-0500/2010)
ALDE (B7-0503/2010)
Verts/ALE (B7-0504/2010)
dwar is-sitwazzjoni tar-Roma u dwar il-moviment liberu fl-Unjoni Ewropea
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino, Ivailo Kalfin
f'isem il-Grupp S&D
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck
f’isem il-Grupp ALDE
Hélène Flautre, Catherine Grèze
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Luc Mélenchon
f'isem il-Grupp GUE/NGL
EMENDI
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 446.576   B7-0493/2010
6 ta' Settembru 2010
XML  PDF  WORD 
imressqa biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni
skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar is-sitwazzjoni tar-Roma u dwar il-moviment liberu fl-Unjoni Ewropea
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Rita Borsellino
f'isem il-Grupp S&D
1 2
Avviż legali