Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
2 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Krahmer Holger"  
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 432.874   B7-0026/2010
13 ta' Jannar 2010
XML  PDF  WORD 
imressqa biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjoni tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar is-sitwazzjoni fil-Jemen
Holger Krahmer, Graham Watson
f'isem il-Grupp ALDE
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 432.869   RC-B7-0021/2010
8 ta' Frar 2010
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
EFD (B7-0021/2010 )
S&D (B7-0023/2010 )
PPE (B7-0024/2010 )
ALDE (B7-0026/2010 )
ECR (B7-0027/2010 )
Verts/ALE (B7-0028/2010 )
dwar is-sitwazzjoni fil-Jemen
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Angelika Niebler, Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Hans-Gert Pöttering, Filip Kaczmarek
f'isem il-Grupp PPE-DE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza
f'isem il-Grupp S&D
Holger Krahmer, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Renate Weber
f'isem il-Grupp ALDE
Alyn Smith, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Malika Benarab-Attou
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ashley Fox
f'isem il-Grupp ECR
Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana
f'isem il-Grupp EFD
EMENDI
Avviż legali