Propuneri de rezoluţie
2 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Krahmer Holger"  
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 432.874   B7-0026/2010
13 ianuarie 2010
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza dezbaterii privind declarația Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
referitoare la situația din Yemen
Holger Krahmer, Graham Watson
în numele Grupului ALDE
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 432.869   RC-B7-0021/2010
8 februarie 2010
XML  PDF  WORD 
depusă, în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
EFD (B7-0021/2010)
S&D (B7-0023/2010)
PPE (B7-0024/2010)
ALDE (B7-0026/2010)
ECR (B7-0027/2010)
Verts/ALE (B7-0028/2010)
referitoare la situația din Yemen
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Angelika Niebler, Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Hans-Gert Pöttering, Filip Kaczmarek
în numele Grupului PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza
în numele Grupului S&D
Holger Krahmer, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Renate Weber
în numele Grupului ALDE
Alyn Smith, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Malika Benarab-Attou
în numele Grupului Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ashley Fox
în numele Grupului ECR
Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana
în numele Grupului EFD
AMENDAMENTE
Notă juridică