Návrhy usnesení
7 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Bodu Sebastian Valentin"  
NÁVRH USNESENÍ
PE 493.578   B7-0422/2012
5. září 2012
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s článkem 120 jednacího řádu
o vypracování strategie spolupráce členských států Evropské unie pro předcházení lesním požárům a boj proti nim
Sebastian Valentin Bodu
NÁVRH USNESENÍ
PE 483.206   B7-0154/2012
12. března 2012
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o diskriminačních internetových stránkách a vládních reakcích (2012/2554(RSP))
Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
za skupinu PPE
NÁVRH USNESENÍ
PE 455.863   B7-0035/2011
13. ledna 2011
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s článkem 120 jednacího řádu
o obalu obyčejných (turistických) pasů, které členské státy vydávají svým občanům
Sebastian Valentin Bodu
NÁVRH USNESENÍ
PE 446.628   B7-0537/2010
28. září 2010
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s článkem 120 jednacího řádu
o nahrazení označení „romský“
Sebastian Valentin Bodu
NÁVRH USNESENÍ
PE 446.620   B7-0530/2010
15. září 2010
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s článkem 120 jednacího řádu
o vytvoření Evropské celní agentury
Sebastian Valentin Bodu
NÁVRH USNESENÍ
PE 439.757   B7-0236/2010
15. dubna 2010
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s článkem 120 jednacího řádu
o vytvoření společného regulačního rámce pro léčbu neplodnosti
Sebastian Valentin Bodu a Traian Răzvan Ungureanu
NÁVRH USNESENÍ
PE 432.988   B7-0130/2010
1. března 2010
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s článkem 120 jednacího řádu
o zavedení vizuálního systému pro označovaní spotřeby paliva motorových vozidel
Sebastian Valentin Bodu
Právní upozornění