Forslag til beslutning
7 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Bodu Sebastian Valentin"  
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 493.578   B7-0422/2012
5. september 2012
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 120
om udarbejdelsen af en strategi for samarbejdet mellem EU-medlemsstaterne om bekæmpelse af skovbrande
Sebastian Valentin Bodu
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 483.206   B7-0154/2012
12. marts 2012
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,
om diskriminerende internetsider og myndighedernes reaktioner (2012/2554(RSP))
Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
for PPE-Gruppen
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 455.863   B7-0035/2011
13. januar 2011
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 120
om omslaget på de af medlemsstaterne udstedte almindelige pas (turistpas)
Sebastian Valentin Bodu
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 446.628   B7-0537/2010
28. september 2010
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 120
om erstatning af betegnelsen "romaer"
Sebastian Valentin Bodu
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 446.620   B7-0530/2010
15. september 2010
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 120
om oprettelse af et europæisk toldagentur
Sebastian Valentin Bodu
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 439.757   B7-0236/2010
15. april 2010
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 120
om et fælles regelsæt for behandling mod ufrivillig barnløshed
Sebastian Valentin Bodu og Traian Răzvan Ungureanu
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 432.988   B7-0130/2010
1. marts 2010
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 120
om indførelse af et visuelt system til oplysning om bilers brændstofforbrug
Sebastian Valentin Bodu
Juridisk meddelelse