Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Bodu Sebastian Valentin" kohta leiti 7 vaste(t)  
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 493.578   B7-0422/2012
5. september 2012
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artiklile 120
ELi liikmesriikide koostööstrateegia väljatöötamine metsatulekahjude ennetamiseks ja nendega võitlemiseks
Sebastian Valentin Bodu
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 483.206   B7-0154/2012
12. märts 2012
XML  PDF  WORD 
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Diskrimineerivad veebisaidid ja valitsuse reaktsioon (2012/2554(RSP))
Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
fraktsiooni PPE nimel
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 455.863   B7-0035/2011
13. jaanuar 2011
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artiklile 120
Liikmesriikide poolt kodanikele väljastatavate tavapasside (turistipasside) kaaned
Sebastian Valentin Bodu
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 446.628   B7-0537/2010
28. september 2010
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artiklile 120
Mõiste „roma” asendamine
Sebastian Valentin Bodu
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 446.620   B7-0530/2010
15. september 2010
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artiklile 120
Euroopa tolliameti loomine
Sebastian Valentin Bodu
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 439.757   B7-0236/2010
15. aprill 2010
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artiklile 120
Viljatusravi reguleeriva ühise raamistiku loomine
Sebastian Valentin Bodu ja Traian Răzvan Ungureanu
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 432.988   B7-0130/2010
1. märts 2010
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artiklile 120
Mootorsõidukite kütusekulu graafilise kujutamise süsteemi loomine
Sebastian Valentin Bodu
Õigusalane teave