Päätöslauselmaesitykset
7 osumaa haulle "7. vaalikausi, Bodu Sebastian Valentin"  
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 493.578   B7-0422/2012
5. syyskuuta 2012
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 120 artiklan mukaisesti
Euroopan unionin jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä metsäpalojen estämiseksi ja torjumiseksi koskevan strategian laatimisesta
Sebastian Valentin Bodu
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 483.206   B7-0154/2012
12. maaliskuuta 2012
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
syrjivistä verkkosivustoista ja hallitusten reaktioista (2012/2554(RSP))
Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
PPE-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 455.863   B7-0035/2011
13. tammikuuta 2011
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 120 artiklan mukaisesti
jäsenvaltioiden kansalaisilleen myöntämien tavallisten passien (turistipassit) kansista
Sebastian Valentin Bodu
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 446.628   B7-0537/2010
28. syyskuuta 2010
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 120 artiklan mukaisesti
termin "romani" korvaamisesta
Sebastian Valentin Bodu
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 446.620   B7-0530/2010
15. syyskuuta 2010
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 120 artiklan mukaisesti
Euroopan tulliviraston perustamisesta
Sebastian Valentin Bodu
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 439.757   B7-0236/2010
15. huhtikuuta 2010
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 120 artiklan mukaisesti
yhteisen sääntelykehyksen luomisesta hedelmöityshoidoille
Sebastian Valentin Bodu ja Traian Ungureanu
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 432.988   B7-0130/2010
1. maaliskuuta 2010
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 120 artiklan mukaisesti
moottoriajoneuvojen polttoaineen kulutusta osoittavan näyttöjärjestelmän käyttöönotosta
Sebastian Valentin Bodu
Oikeudellinen huomautus