Rezoliucijos pasiūlymai
Rezultatas (-ai) "7" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Bodu Sebastian Valentin"  
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 493.578   B7-0422/2012
2012 m. rugsėjo 5 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnį
dėl Europos Sąjungos valstybių narių bendradarbiavimo miškų gaisrų prevencijos ir kovos su jais srityje strategijos parengimo
Sebastian Valentin Bodu
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 483.206   B7-0154/2012
2012 m. kovo 12 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
dėl diskriminacinio pobūdžio interneto svetainių ir vyriausybių reakcijos (2012/2554(RSP))
Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
PPE frakcijos vardu
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 455.863   B7-0035/2011
2011 m. sausio 13 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnį
dėl paprastųjų (turistinių) pasų, kuriuos savo piliečiams išduoda valstybės narės, viršelių
Sebastian Valentin Bodu
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 446.628   B7-0537/2010
2010 m. rugsėjo 28 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnį
dėl termino „romai“ pakeitimo
Sebastian Valentin Bodu
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 446.620   B7-0530/2010
2010 m. rugsėjo 15 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnį
dėl Europos muitinių agentūros sukūrimo
Sebastian Valentin Bodu
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 439.757   B7-0236/2010
2010 m. balandžio 15 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnį
dėl nevaisingumo gydymo bendrosios reguliavimo sistemos parengimo
Sebastian Valentin Bodu, Traian Ungureanu
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 432.988   B7-0130/2010
2010 m. kovo 1 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnį
dėl motorinių transporto priemonių suvartojamų degalų vaizdinės nurodymo sistemos sukūrimo
Sebastian Valentin Bodu
Teisinis pranešimas