Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
7 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Bodu Sebastian Valentin"  
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 493.578   B7-0422/2012
5 ta' Settembru 2012
XML  PDF  WORD 
dwar l-iżvilupp ta’ strateġija għall-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra n-nirien fil-foresti
Sebastian Valentin Bodu
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 483.206   B7-0154/2012
12 ta' Marzu 2012
XML  PDF  WORD 
imressqa biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni
skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar siti tal-internet diskriminatorji u reazzjonijiet tal-gvernijiet (2012/2554(RSP))
Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
f'isem il-Grupp PPE-DE
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 455.863   B7-0035/2011
13 ta' Jannar 2011
XML  PDF  WORD 
skont l-Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura
dwar il-qoxra tal-passaporti ordinarji (turistiċi) maħruġa mill-Istati Membri liċ-ċittadini tagħhom
Sebastian Valentin Bodu
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 446.628   B7-0537/2010
28 ta' Settembru 2010
XML  PDF  WORD 
skont l-Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura
dwar is-sostituzzjoni tat-terminu ‘Roma’
Sebastian Valentin Bodu
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 446.620   B7-0530/2010
15 ta' Settembru 2010
XML  PDF  WORD 
skont l-Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura
dwar it-twaqqif ta' Aġenzija Doganali Ewropea
Sebastian Valentin Bodu
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 439.757   B7-0236/2010
15 t'April 2010
XML  PDF  WORD 
Propunere de rezoluție referitoare la instituirea unor reguli unitare privind tratamentul impotriva infertilitatii
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 432.988   B7-0130/2010
1 ta' Marzu 2010
XML  PDF  WORD 
skont l-Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura
dwar l-implimentazzjoni ta’ sistema viżiva ta’ indikazzjoni tal-konsum tal-fjuwil fil-karozzi
Sebastian Valentin Bodu
Avviż legali