Ontwerpresoluties
7 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Bodu Sebastian Valentin"  
ONTWERPRESOLUTIE
PE 493.578   B7-0422/2012
5 september 2012
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 120 van het Reglement
over een strategie voor samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie ter voorkoming en bestrijding van bosbranden
Sebastian Valentin Bodu
ONTWERPRESOLUTIE
PE 483.206   B7-0154/2012
12 maart 2012
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement
over discriminerende websites en reacties van regeringen (2012/2554(RSP))
Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
namens de PPE-Fractie
ONTWERPRESOLUTIE
PE 455.863   B7-0035/2011
13 januari 2011
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 120 van het Reglement
over de omslag van gewone paspoorten (toeristenpas) die door de lidstaten worden afgegeven aan hun burgers
Sebastian Valentin Bodu
ONTWERPRESOLUTIE
PE 446.628   B7-0537/2010
28 september 2010
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 120 van het Reglement
over het vervangen van de term “Roma"
Sebastian Valentin Bodu
ONTWERPRESOLUTIE
PE 446.620   B7-0530/2010
15 september 2010
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 120 van het Reglement
over oprichting van een Europees Douanebureau
Sebastian Valentin Bodu
ONTWERPRESOLUTIE
PE 439.757   B7-0236/2010
15 april 2010
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 120 van het Reglement
over invoering van een gemeenschappelijk regelgevingskader voor vruchtbaarheidsbehandeling
Sebastian Valentin Bodu en Traian Răzvan Ungureanu
ONTWERPRESOLUTIE
PE 432.988   B7-0130/2010
1 maart 2010
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 120 van het Reglement
over de invoering van een systeem van visuele weergave van het brandstofverbruik van auto's
Sebastian Valentin Bodu
Juridische mededeling