Propozycje rezolucji
Znaleziono 7 wynik(-i) dla "7 kadencja, Bodu Sebastian Valentin"  
PROJEKT REZOLUCJI
PE 493.578   B7-0422/2012
5 września 2012
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 120 Regulaminu
w sprawie opracowania strategii współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej w celu zapobiegania pożarom lasów i ich zwalczania
Sebastian Valentin Bodu
PROJEKT REZOLUCJI
PE 483.206   B7-0154/2012
12 marca 2012
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie dyskryminujących stron internetowych i reakcji rządowych (2012/2554(RSP))
Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
w imieniu grupy politycznej PPE
PROJEKT REZOLUCJI
PE 455.863   B7-0035/2011
13 stycznia 2011
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 120 Regulaminu,
w sprawie okładki zwykłych (turystycznych) paszportów wydawanych obywatelom przez państwa członkowskie
Sebastian Valentin Bodu
PROJEKT REZOLUCJI
PE 446.628   B7-0537/2010
28 września 2010
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 120 Regulaminu,
w sprawie zastąpienia określenia „Romowie”
Sebastian Valentin Bodu
PROJEKT REZOLUCJI
PE 446.620   B7-0530/2010
15 września 2010
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 120 Regulaminu
w sprawie utworzenia europejskiej agencji celnej
Sebastian Valentin Bodu
PROJEKT REZOLUCJI
PE 439.757   B7-0236/2010
15 kwietnia 2010
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 120 Regulaminu
w sprawie utworzenia wspólnych ram regulacyjnych dla leczenia bezpłodności
Sebastian Valentin Bodu and Traian Răzvan Ungureanu
PROJEKT REZOLUCJI
PE 432.988   B7-0130/2010
1 marca 2010
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 120 Regulaminu
w sprawie ustanowienia graficznego systemu oznaczania zużycia paliw przez pojazdy
Sebastian Valentin Bodu
Informacja prawna