Propuneri de rezoluţie
7 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Bodu Sebastian Valentin"  
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 493.578   B7-0422/2012
5 septembrie 2012
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 120 din Regulamentul de procedură
referitoare la elaborarea unei strategii privind cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru prevenirea și combaterea incendiilor de pădure
Sebastian Valentin Bodu
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 483.206   B7-0154/2012
12 martie 2012
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
referitoare la site-urile de internet discriminatorii și reacțiile guvernelor (2012/2554(RSP))
Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
în numele Grupului PPE
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 455.863   B7-0035/2011
13 ianuarie 2011
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 120 din Regulamentul de procedură
referitoare la coperta pașapoartelor simple (turistice) emise de statele membre cetățenilor lor
Sebastian Valentin Bodu
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 446.628   B7-0537/2010
28 septembrie 2010
XML  PDF  WORD 
prezentată în conformitate cu articolul 120 din Regulamentul de procedură
referitoare la înlocuirea termenului de „rom”
Sebastian Valentin Bodu
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 446.620   B7-0530/2010
15 septembrie 2010
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 120 din Regulamentul de procedură
referitoare la înfiinţarea unei Agenţii Europene Vamale
Sebastian Valentin Bodu
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 439.757   B7-0236/2010
15 aprilie 2010
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 120 din Regulamentul de procedură
referitoare la instituirea unui cadru comun de reglementare a tratamentului împotriva infertilităţii
Sebastian Valentin Bodu şi Traian Răzvan Ungureanu
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 432.988   B7-0130/2010
1 martie 2010
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 120 din Regulamentul de procedură
referitoare la instituirea unui sistem vizual de raportare a consumului de combustibil al automobilelor
Sebastian Valentin Bodu
Notă juridică