Návrhy uznesenia
Výsledky: 7 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Bodu Sebastian Valentin"  
NÁVRH UZNESENIA
PE 493.578   B7-0422/2012
5. septembra 2012
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 120 rokovacieho poriadku
o vypracovaní stratégie o spolupráci medzi členskými štátmi Únie zameranej na predchádzanie lesným požiarom a na boj proti ich vzniku
Sebastian Valentin Bodu
NÁVRH UZNESENIA
PE 483.206   B7-0154/2012
12. marca 2012
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o diskriminačných internetových stránkach a reakciách vlád (2012/2554(RSP))
Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
v mene poslaneckého klubu PPE
NÁVRH UZNESENIA
PE 455.863   B7-0035/2011
13. januára 2011
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 120 rokovacieho poriadku
referitoare la coperta pașapoartelor simple (turistice) emise de statele membre cetățenilor lor0o obale jednoduchých cestovných pasov (turistických), ktoré členské štáty vydávajú svojim občanom.
Sebastian Valentin Bodu
NÁVRH UZNESENIA
PE 446.628   B7-0537/2010
28. septembra 2010
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 120 rokovacieho poriadku
o nahradení označenia „Róm“
Sebastian Valentin Bodu
NÁVRH UZNESENIA
PE 446.620   B7-0530/2010
15. septembra 2010
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 120 rokovacieho poriadku
o vytvorení Európskej agentúry pre colnú správu
Sebastian Valentin Bodu
NÁVRH UZNESENIA
PE 439.757   B7-0236/2010
15. apríla 2010
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 120 rokovacieho poriadku
o vytvorení spoločného regulačného rámca pre liečbu neplodnosti
Sebastian Valentin Bodu, Traian Ungureanu
NÁVRH UZNESENIA
PE 432.988   B7-0130/2010
1. marca 2010
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 120 rokovacieho poriadku
o zavedení vizuálneho systému na označovanie spotreby paliva motorových vozidiel
Sebastian Valentin Bodu
Právne oznámenie