Predlogi resolucije
Rezultati: 7 za besede: "7. mandat, Bodu Sebastian Valentin"  
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 493.578   B7-0422/2012
5. septembra 2012
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 120 Poslovnika
o oblikovanju strategije o sodelovanju med državami članicami in Evropsko unijo za preprečevanje gozdnih požarov in boj proti njim
Sebastian Valentin Bodu
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 483.206   B7-0154/2012
12. marca 2012
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika
o diskriminatornih internetnih straneh in reakcijah vlad (2012/2554(RSP))
Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva), Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
v imenu skupine PPE
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 455.863   B7-0035/2011
13. januarja 2011
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 120 poslovnika
o platnicah navadnih (turističnih) potnih listov, ki jih države članice izdajajo svojim državljanom
Sebastian Valentin Bodu
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 446.628   B7-0537/2010
28. septembra 2010
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 120 poslovnika
o nadomestitvi izraza „Rom“
Sebastian Valentin Bodu
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 446.620   B7-0530/2010
15. septembra 2010
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 120 poslovnika
o ustanovitvi evropske carinske agencije
Sebastian Valentin Bodu
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 439.757   B7-0236/2010
15. aprila 2010
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 120 poslovnika
o oblikovanju skupnega zakonodajnega okvira za zdravljenje neplodnosti
Sebastian Valentin Bodu in Traian Ungureanu
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 432.988   B7-0130/2010
1. marca 2010
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 120 poslovnika
o uvedbi vizualnega sistema za prikaz porabe goriva v avtomobilih
Sebastian Valentin Bodu
Pravno obvestilo