Návrhy usnesení
2 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Jensen Anne E."  
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PE 515.878   RC-B7-0334/2013
2. července 2013
XML  PDF  WORD 
předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
ALDE (B7-0334/2013)
PPE, S&D (B7-0340/2013)
o politické dohodě na víceletém finančním rámci na období 2014-2020
(2012/2799(RSP))
Joseph Daul, Alain Lamassoure, Jean-Luc Dehaene
za skupinu PPE
Hannes Swoboda, Ivailo Kalfin
za skupinu S&D
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen
za skupinu ALDE
POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ
PE 515.878   B7-0334/2013
1. července 2013
XML  PDF  WORD 
předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu
o hodnocení irského předsednictví, včetně dohody o víceletém finančním rámci
(2012/2799(RSP))
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen, Jan Mulder
za skupinu ALDE
Právní upozornění