Forslag til beslutning
2 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Jensen Anne E."  
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 515.878   RC-B7-0334/2013
2. juli 2013
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag af:
ALDE (B7-0334/2013)
PPE, S&D (B7-0340/2013)
om den politiske aftale om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020
(2012/2799(RSP))
Joseph Daul, Alain Lamassoure, Jean-Luc Dehaene
for PPE-Gruppen
Hannes Swoboda, Ivailo Kalfin
for S&D-Gruppen
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen
forfor ALDE-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 515.878   B7-0334/2013
1. juli 2013
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2
om gennemgangen af det irske formandskab, herunder den flerårige finansielle ramme (FFR)
(2012/2799(RSP))
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen, Jan Mulder
for ALDE-Gruppen
Juridisk meddelelse