Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Jensen Anne E." kohta leiti 2 vaste(t)  
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 515.878   RC-B7-0334/2013
2. juuli 2013
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artikli 110 lõigetele 2 ja 4,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
ALDE (B7-0334/2013)
PPE, S&D (B7-0340/2013)
Mitmeaastast finantsraamistikku (2014-2020) käsitlev poliitiline kokkulepe
(2012/2799(RSP))
Joseph Daul, Alain Lamassoure, Jean-Luc Dehaene
fraktsiooni PPE nimel
Hannes Swoboda, Ivailo Kalfin
fraktsiooni S&D nimel
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen
fraktsiooni ALDE nimel
MUUDATUSED
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 515.878   B7-0334/2013
1. juuli 2013
XML  PDF  WORD 
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2
Hinnang Iirimaa eesistumisperioodile, sh mitmeaastase finantsraamistiku kokkuleppele
(2012/2799(RSP))
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen, Jan Mulder
fraktsiooni ALDE nimel
Õigusalane teave