Päätöslauselmaesitykset
2 osumaa haulle "7. vaalikausi, Jensen Anne E."  
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 515.878   RC-B7-0334/2013
2. heinäkuuta 2013
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 110 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
ALDE (B7-0334/2013)
PPE, S&D (B7-0340/2013)
vuosien 2014-2020 monivuotista rahoituskehystä koskevasta poliittisesta sopimuksesta
(2012/2799(RSP))
Joseph Daul, Alain Lamassoure, Jean-Luc Dehaene
PPE-ryhmän puolesta
Hannes Swoboda, Ivailo Kalfin
S&D-ryhmän puolesta
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen
ALDE-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 515.878   B7-0334/2013
1. heinäkuuta 2013
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
Irlannin puheenjohtajakauden ja monivuotista rahoituskehystä koskevan sopimuksen arvioinnista
(2012/2799(RSP))
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen, Jan Mulder
ALDE-ryhmän puolesta
Oikeudellinen huomautus