Prijedlozi rezolucija
2 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Jensen Anne E."  
ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PE 515.878   RC-B7-0334/2013
2. srpnja 2013.
XML  PDF  WORD 
prema članku 110. stavcima 2. i 4. Poslovnika
koji zamjenjuje prijedloge sljedećih klubova:
ALDE (B7-0334/2013)
PPE, S&D (B7-0340/2013)
o političkom dogovoru o Višegodišnjem financijskom okviru 2014. - 2020.
(2013/2799(RSP))
Joseph Daul, Alain Lamassoure, Jean-Luc Dehaene
u ime kluba PPE
Hannes Swoboda, Ivailo Kalfin
u ime kluba S&D
Guy Verhofstadt, Anne Jensen,
u ime kluba ALDE
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PE 515.878   B7-0334/2013
1. srpnja 2013.
XML  PDF  WORD 
podnesen nakon izjave Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika
o reviziji irskog predsjedanja, uključujući sporazum o VFO-u
(2012/2799(RSP))
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen, Jan Mulder,
u ime kluba ALDE
Pravna obavijest