Rezoliucijos pasiūlymai
Rezultatas (-ai) "2" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Jensen Anne E."  
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 515.878   RC-B7-0334/2013
2013 m. liepos 2 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:
ALDE (B7-0334/2013)
PPE, S&D (B7-0340/2013)
dėl politinio susitarimo dėl 2014-2020 m. daugiametės finansinės programos
(2012/2799(RSP))
Joseph Daul, Alain Lamassoure, Jean-Luc Dehaene
PPE frakcijos vardu
Hannes Swoboda, Ivailo Kalfin
S&D frakcijos vardu
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen
ALDE frakcijos vardu
PAKEITIMAI
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 515.878   B7-0334/2013
2013 m. liepos 1 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį
dėl Airijos pirmininkavimo apžvalgos, įskaitant susitarimą dėl DFP
(2012/2799(RSP))
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen, Jan Mulder
ALDE frakcijos vardu
Teisinis pranešimas