Ontwerpresoluties
2 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Jensen Anne E."  
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 515.878   RC-B7-0334/2013
2 juli 2013
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 110, leden 2 en 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
ALDE (B7-0334/2013)
PPE, S&D (B7-0340/2013)
over het politieke akkoord over het meerjarig financieel kader 2014-2020
(2012/2799(RSP))
Joseph Daul, Alain Lamassoure, Jean-Luc Dehaene
namens de PPE-Fractie
Hannes Swoboda, Ivailo Kalfin
namens de S&D-Fractie
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen
namens de ALDE-Fractie
AMENDEMENTEN
ONTWERPRESOLUTIE
PE 515.878   B7-0334/2013
1 juli 2013
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement
over de balans van het Ierse voorzitterschap, met inbegrip van het MFK-akkoord
(2012/2799(RSP))
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen, Jan Mulder
namens de ALDE-Fractie
Juridische mededeling