Propozycje rezolucji
Znaleziono 2 wynik(-i) dla "7 kadencja, Jensen Anne E."  
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 515.878   RC-B7-0334/2013
2 lipca 2013
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 110 ust. 2 i 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:
ALDE (B7-0334/2013)
PPE, S&D (B7-0340/2013)
w sprawie porozumienia politycznego w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020
(2012/2799(RSP))
Joseph Daul, Alain Lamassoure, Jean-Luc Dehaene
w imieniu grupy PPE
Hannes Swoboda, Ivailo Kalfin
w imieniu grupy S&D
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen
w imieniu grupy ALDE
PROJEKT REZOLUCJI
PE 515.878   B7-0334/2013
1 lipca 2013
XML  PDF  WORD 
złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu
w sprawie podsumowania irlandzkiej prezydencji, w tym porozumienia dotyczącego WRF
2012/2799 (RSP)
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen, Jan Mulder
w imieniu grupy ALDE
Informacja prawna