Propuneri de rezoluţie
2 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Jensen Anne E."  
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 515.878   RC-B7-0334/2013
2 iulie 2013
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:
ALDE (B7-0334/2013)
PPE, S&D (B7-0340/2013)
referitoare la acordul politic privind cadrul financiar multianual 2014-2020
(2012/2799(RSP))
Joseph Daul, Alain Lamassoure, Jean-Luc Dehaene
în numele Grupului PPE
Hannes Swoboda, Ivailo Kalfin
în numele Grupului S&D
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen
în numele Grupului ALDE
AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PE 515.878   B7-0334/2013
1 iulie 2013
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
referitoare la revizuirea Președinției irlandeze, inclusiv a acordului referitor la CFM
(2012/2799(RSP))
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen, Jan Mulder
în numele Grupului ALDE
Notă juridică