Návrhy uznesenia
Výsledky: 2 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Jensen Anne E."  
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 515.878   RC-B7-0334/2013
2. júla 2013
XML  PDF  WORD 
predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ALDE (B7-0334/2013)
PPE, S&D (B7-0340/2013)
o politickej dohode o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 - 2020
(2012/2799 (RSP)).
Joseph Daul, Alain Lamassoure, Jean-Luc Dehaene
v mene poslaneckého klubu PPE
Hannes Swoboda, Ivailo Kalfin
v mene skupiny S&D
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen
v mene skupiny ALDE
NÁVRH UZNESENIA
PE 515.878   B7-0334/2013
1. júla 2013
XML  PDF  WORD 
predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku
o hodnotení írskeho predsedníctva vrátane dohody o VFR
(2012/2799(RSP))
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen, Jan Mulder
v mene skupiny ALDE
Právne oznámenie