Predlogi resolucije
Rezultati: 2 za besede: "7. mandat, Jensen Anne E."  
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 515.878   RC-B7-0334/2013
2. julija 2013
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 110(2) in 110(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ALDE (B7-0334/2013)
PPE, S&D (B7-0340/2013)
o političnem sporazumu o večletnem finančnem okviru 2014-2020
(2012/2799(RSP))
Joseph Daul, Alain Lamassoure, Jean-Luc Dehaene
v imenu skupine PPE
Hannes Swoboda, Ivailo Kalfin
v imenu skupine S&D
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen
v imenu skupine ALDE
PRED. SPREM.
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 515.878   B7-0334/2013
1. julija 2013
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika
o pregledu irskega predsedstva, vključno z dogovorom o večletnem finančnem okviru
((2012)2799(RSP))
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen, Jan Mulder
v imenu skupine ALDE
Pravno obvestilo