Förslag till resolution
2 träff(ar) för "7:e valperioden, Jensen Anne E."  
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 515.878   RC-B7-0334/2013
2 juli 2013
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 110.2 och 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
ALDE (B7-0334/2013)
PPE, S&D (B7-0340/2013)
om den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen 2014-2020
(2012/2799(RSP))
Joseph Daul, Alain Lamassoure, Jean-Luc Dehaene
för PPE-gruppen
Hannes Swoboda, Ivailo Kalfin
för S&D-gruppen
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen
för ALDE-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 515.878   B7-0334/2013
1 juli 2013
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen
Utvärdering av det irländska ordförandeskapet, inklusive överenskommelsen om den fleråriga budgetramen
(2012/2799(RSP))
Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen, Jan Mulder
för ALDE-gruppen
Rättsligt meddelande