Állásfoglalási indítványok
18 találat a következőre: "7. ciklus, Stevenson Struan"  
Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).
1 2
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 529.542   B7-0189/2014
2014. február 19.
XML  PDF  WORD 
benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján
az iraki helyzetről
(2014/2565(RSP))
Charles Tannock, Struan Stevenson
az ECR képviselőcsoport nevében
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 529.541   RC-B7-0188/2014
2014. február 25.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
ALDE (B7-0188/2014)
ECR (B7-0189/2014)
S&D (B7-0190/2014)
PPE (B7-0191/2014)
Verts/ALE (B7-0192/2014)
az iraki helyzetről
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart
a PPE képviselőcsoport nevében
Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Libor Rouček
az S&D képviselőcsoport nevében
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
az ALDE képviselőcsoport nevében
Tarja Cronberg
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Struan Stevenson
az ECR képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 519.294   B7-0447/2013
7 October 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the recent violence in Iraq
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 519.293   RC-B7-0446/2013
2013. október 9.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése és 110. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
Verts/ALE (B7-0446/2013)
ECR (B7-0447/2013)
S&D (B7-0458/2013)
PPE (B7-0459/2013)
ALDE (B7-0462/2013)
a legutóbbi iraki erőszakos eseményekről
(2013/2874(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler, Bogusław Sonik
a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou, María Muñiz De Urquiza
az S&D képviselőcsoport nevében
Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake
az ALDE képviselőcsoport nevében
Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
az ECR képviselőcsoport nevében
Jaroslav Paška
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 507.403   B7-0150/2013
11 March 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the plight of minority groups, in particular the Iraqi Turkmen
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 507.400   RC-B7-0147/2013
2013. március 13.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése és 110. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
PPE (B7-0147/2013)
S&D (B7-0148/2013)
Verts/ALE (B7-0149/2013)
ECR (B7-0150/2013)
ALDE (B7-0151/2013)
Irakról: a kisebbségi csoportok helyzete, különös tekintettel az iraki türkménekre
(2013/2562(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Mitro Repo
az S&D képviselőcsoport nevében
Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez. Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland
az ALDE képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
az ECR képviselőcsoport nevében
Jaroslav Paška
MÓDOSÍTÁSOK
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 489.308   B7-0279/2012
2012. június 6.
XML  PDF  WORD 
benyújtva a júniusi Európai Tanácsról szóló vita lezárása érdekében
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján
a többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról
(2012/2678(RSP))
Martin Callanan, Richard Ashworth, Geoffrey Van Orden, Anthea McIntyre, James Nicholson, Struan Stevenson
az ECR képviselőcsoport nevében
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 483.124   B7-0066/2012
2012. február 13.
XML  PDF  WORD 
a B7-0038/2012. és B7-0029/2012. számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez
az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján
a közös halászati politikáról és a közjavak megteremtéséről (2011/2899(RSP))
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
az ECR képviselőcsoport nevében
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 472.790   RC-B7-0579/2011
2012. február 15.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
PPE (B7-0579/2011)
S&D (B7-0584/2011)
Verts/ALE (B7-0065/2012)
ECR (B7-0066/2012)
ALDE (B7-0067/2012)
a közös halászati politika közjavak megteremtéséhez történő hozzájárulásáról
Maria do Céu Patrão Neves,
a PPE képviselőcsoport nevében
Ulrike Rodust, Guido Milana, Dolores García-Hierro Caraballo, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Catherine Trautmann, Antolín Sánchez Presedo,
az S&D képviselőcsoport nevében
Pat the Cope Gallagher, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Giommaria Uggias,
az ALDE képviselőcsoport nevében
Isabella Lövin,
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson,
az ECR képviselőcsoport nevében
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 472.788   RC-B7-0577/2011
2011. november 15.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 110. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
ECR (B7-0577/2011)
ALDE (B7-0580/2011)
S&D (B7-0582/2011)
PPE (B7-0587/2011)
a 2011. november 28-én rendezendő EU-USA csúcstalálkozóról
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Francisco José Millán Mon,
a PPE képviselőcsoport nevében
Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri,
az S&D képviselőcsoport nevében
Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Alexander Alvaro,
az ALDE képviselőcsoport nevében
Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon, Marek Henryk Migalski,
az ECR képviselőcsoport nevében
Niki Tzavela
MÓDOSÍTÁSOK
1 2
Jogi nyilatkozat