Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
18 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Stevenson Struan"  
Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).
1 2
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 529.542   B7-0189/2014
19 ta' Frar 2014
XML  PDF  WORD 
imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar is-sitwazzjoni fl-Iraq
(2014/2565(RSP))
Charles Tannock, Struan Stevenson
f'isem il-Grupp ECR
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 529.541   RC-B7-0188/2014
25 ta' Frar 2014
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 110(2) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
ALDE (B7-0188/2014)
ECR (B7-0189/2014)
S&D (B7-0190/2014)
PPE (B7-0191/2014)
Verts/ALE (B7-0192/2014)
dwar is-sitwazzjoni fl-Iraq
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart
f'isem il-Grupp PPE
Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Libor Rouček
f'isem il-Grupp S&D
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
f'isem il-Grupp ALDE
Tarja Cronberg
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson
f'isem il-Grupp ECR
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 519.294   B7-0447/2013
7 October 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the recent violence in Iraq
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 519.293   RC-B7-0446/2013
9 t'Ottubru 2013
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikoli 122(5) u 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
Verts/ALE (B7-0446/2013 )
ECR (B7-0447/2013 )
S&D (B7-0458/2013)
PPE (B7-0459/2013)
ALDE (B7-0462/2013)
dwar il-vjolenza reċenti fl-Iraq
(2013/2874(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler, Bogusław Sonik
f'isem il-Grupp PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou, María Muñiz De Urquiza
f'isem il-Grupp S&D
Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake
f'isem il-Grupp ALDE
Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki,
f'isem il-Grupp ECR
Jaroslav Paška
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 507.403   B7-0150/2013
11 March 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the plight of minority groups, in particular the Iraqi Turkmen
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 507.400   RC-B7-0147/2013
13 ta' Marzu 2013
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikoli 122(5) u 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
PPE (B7-0147/2013)
S&D (B7-0148/2013)
Verts/ALE (B7-0149/2013)
ECR (B7-0150/2013)
ALDE (B7-0151/2013)
on Iraq:94dwar l-Iraq: the plight of minority groups, including the Iraqi Turkmen100is-sitwazzjoni tal-gruppi minoritarji, inklużi t-Turkomeni Iraqini
(2013/2562(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
on behalf of the PPE Group100f'isem il-Grupp PPE
Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Mitro Repo
on behalf of the S&D Group100f'isem il-Grupp S&D
Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez. Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland
on behalf of the ALDE Group100f'isem il-Grupp ALDE
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
on behalf of the Verts/ALE Group100f'isem il-Grupp Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
on behalf of the ECR Group100f'isem il-Grupp ECR
Jaroslav Paška
EMENDI
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 489.308   B7-0279/2012
6 ta' Ġunju 2012
XML  PDF  WORD 
imressqa wara d-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar il-Qafas Finanzjarju Multiannwali u r-Riżorsi Proprji
(2012/2678(RSP))
Martin Callanan, Richard Ashworth, Geoffrey Van Orden, Anthea McIntyre, James Nicholson, Struan Stevenson
f'isem il-Grupp ECR
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 483.124   B7-0066/2012
13 ta' Frar 2012
XML  PDF  WORD 
imressqa wara l-mistoqsijiet għal tweġiba orali B7-0038/2012 u B7-0029/2012
skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar il-kontribut tal-politika komuni tas-sajd għall-produzzjoni ta' prodotti pubbliċi (2011/2899(RSP))
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
f'isem il-Grupp ECR
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 472.790   RC-B7-0579/2011
15 ta' Frar 2012
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
PPE (B7-0579/2012)
S&D (B7-0584/2012)
Verts/ALE (B7-0065/2012)
ECR (B7-0066/2012)
ALDE (B7-0067/2012)
dwar il-kontribut tal-politika komuni tas-sajd għall-produzzjoni ta' prodotti pubbliċi
Maria do Céu Patrão Neves
f'isem il-Grupp PPE-DE
Ulrike Rodust, Guido Milana, Dolores García-Hierro Caraballo, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Catherine Trautmann, Antolín Sánchez Presedo
f'isem il-Grupp S&D
Pat the Cope Gallagher, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Giommaria Uggias
f'isem il-Grupp ALDE
Isabella Lövin
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
f'isem il-Grupp ECR
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 472.788   RC-B7-0577/2011
15 ta' Novembru 2011
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi:
ECR (B7-0577/2011)
ALDE (B7-0580/2011)
S&D (B7-0582/2011)
PPE (B7-0587/2011)
dwar is-Samit bejn l-UE u l-USA tat-28 ta' Novembru 2011
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Francisco José Millán Mon
f'isem il-Grupp PPE
Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri
f'isem il-Grupp S&D
Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Alexander Alvaro
f'isem il-Grupp ALDE
Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon, Marek Henryk Migalski
f'isem il-Grupp ECR
Niki Tzavela
EMENDI
1 2
Avviż legali