Predlogi resolucije
Rezultati: 18 za besede: "7. mandat, Stevenson Struan"  
Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).
1 2
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 529.542   B7-0189/2014
19. februarja 2014
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) Poslovnika
o razmerah v Iraku
(2014/2565(RSP))
Charles Tannock, Struan Stevenson
v imenu skupine ECR
SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PE 529.541   RC-B7-0188/2014
25. februarja 2014
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 110(2) in 110(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ALDE (B7-0188/2014)
ECR (B7-0189/2014)
S&D (B7-0190/2014)
PPE (B7-0191/2014)
Verts/ALE (B7-0192/2014)
o razmerah v Iraku
(2014/2565(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu, Davor Ivo Stier, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Filip Kaczmarek, Salvador Sedó i Alabart
v imenu skupine PPE
Pino Arlacchi, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Libor Rouček
v imenu skupine S&D
Jelko Kacin, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula
v imenu skupine ALDE
Tarja Cronberg
v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson
v imenu skupine ECR
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 519.294   B7-0447/2013
7 October 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the recent violence in Iraq
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 519.293   RC-B7-0446/2013
9. oktobra 2013
XML  PDF  WORD 
v skladu s členoma 122(5) in 110(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
Verts/ALE (B7-0446/2013)
ECR (B7-0447/2013)
S&D (B7-0458/2013)
PPE (B7-0459/2013)
ALDE (B7-0462/2013)
o nedavnem nasilju v Iraku
(2013/2874(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler, Bogusław Sonik
v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), María Muñiz De Urquiza
v imenu skupine S&D
Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander grof Lambsdorfski, Marietje Schaake
v imenu skupine ALDE
Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda
v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
v imenu skupine ECR
Jaroslav Paška
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 507.403   B7-0150/2013
11 March 2013
XML  PDF  WORD 
on Iraq: the plight of minority groups, in particular the Iraqi Turkmen
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 507.400   RC-B7-0147/2013
13. marca 2013
XML  PDF  WORD 
v skladu s členoma 122(5) in 110(4) Poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
PPE (B7-0147/2013)
S&D (B7-0148/2013)
Verts/ALE (B7-0149/2013)
ECR (B7-0150/2013)
ALDE (B7-0151/2013)
o Iraku: težak položaj manjšinskih skupin, med njimi tudi Iračanov turkmenske narodnosti
(2013/2562(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi, Mitro Repo
v imenu skupine S&D
Metin Kazak, Marietje Schaake, Alexander grof Lambsdorfski, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez. Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland
v imenu skupine ALDE
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda
v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski
v imenu skupine ECR
Jaroslav Paška
PRED. SPREM.
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 489.308   B7-0279/2012
6. junija 2012
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika
o večletnem finančnem okviru in lastnih sredstvih
(2012/2678(RSP))
Martin Callanan, Richard Ashworth, Geoffrey Van Orden, Anthea McIntyre, James Nicholson, Struan Stevenson
v imenu skupine ECR
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 483.124   B7-0066/2012
13. februarja 2012
XML  PDF  WORD 
k vprašanjema za ustni odgovor B7-0038/2012 in B7-0029/2012
v skladu s členom 115(5) poslovnika
o skupni ribiški politiki in ustvarjanju javnih dobrin (2011/2899(RSP))
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
v imenu skupine ECR
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 472.790   RC-B7-0579/2011
15. februarja 2012
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 115(5) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
PPE (B7-0579/2011)
S&D (B7-0584/2011)
Verts/ALE (B7-0065/2012)
ECR (B7-0066/2012)
ALDE (B7-0067/2012)
o prispevku skupne ribiške politike k proizvodnji javnih dobrin
Maria do Céu Patrão Neves
v imenu skupine PPE
Ulrike Rodust, Guido Milana, Dolores García-Hierro Caraballo, Estelle Grelier, Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova), Catherine Trautmann, Antolín Sánchez Presedo
v imenu skupine S&D
Pat the Cope Gallagher, Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova), Giommaria Uggias
v imenu skupine ALDE
Isabella Lövin
v imenu skupine Verts/ALE
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
v imenu skupine ECR
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 472.788   RC-B7-0577/2011
15. novembra 2011
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 110(4) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
ECR (B7-0577/2011)
ALDE (B7-0580/2011)
S&D (B7-0582/2011)
PPE (B7-0587/2011)
o vrhovnem srečanju EU in ZDA 28. novembra 2011
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides), Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Marietta Gianaku (Marietta Giannakou), Sergio Paolo Francesco Silvestris, Francisco José Millán Mon
v imenu skupine PPE
Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri
v imenu skupine S&D
Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander grof Lambsdorffski, Alexander Alvaro
v imenu skupine ALDE
Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon, Marek Henryk Migalski
v imenu skupine ECR
Niki Cavela (Niki Tzavela)
PRED. SPREM.
1 2
Pravno obvestilo