Állásfoglalási indítványok
214 találat a következőre: "7. ciklus, Alfano Sonia"  
Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 489.256   RC-B7-0234/2012
2012. május 22.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
PPE (B7-0234/2012)
Verts/ALE (B7-0236/2012)
S&D (B7-0238/2012)
GUE/NGL (B7-0242/2012)
ALDE (B7-0243/2012)
a homofóbia elleni európai küzdelemről
(2012/2657(RSP))
Michèle Striffler, Simon Busuttil
a PPE képviselőcsoport nevében
Michael Cashman, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Britta Thomsen
az S&D képviselőcsoport nevében
Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch
az ALDE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 486.718   B7-0179/2012
2012. március 13.
XML  PDF  WORD 
benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján
a belarusz helyzetről (2012/2581(RSP))
Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano
az ALDE képviselőcsoport nevében
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 486.717   RC-B7-0178/2012
2012. március 14.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 110. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
S&D (B7-0178/2012)
ALDE (B7-0179/2012)
PPE (B7-0181/2012)
Verts/ALE (B7-0182/2012)
ECR (B7-0183/2012)
a belarusz helyzetről (2012/2581(RSP))
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Alojz Peterle, Ria Oomen-Ruijten,
a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec,
az S&D képviselőcsoport nevében
Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck,
az ALDE képviselőcsoport nevében
Werner Schulz,
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński,
az ECR képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 486.715   B7-0176/2012
12 March 2012
XML  PDF  WORD 
on Human rights violations in Bahrain
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 486.710   RC-B7-0171/2012
2012. március 14.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
Verts/ALE (B7-0171/2012)
S&D (B7-0172/2012)
PPE (B7-0173/2012)
ECR (B7-0174/2012)
ALDE (B7-0176/2012)
az emberi jogok megsértéséről Bahreinben
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka, Alf Svensson,
a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi,
az S&D képviselőcsoport nevében
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin,
az ALDE képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter,
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski,
az ECR képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 486.709   B7-0170/2012
12 March 2012
XML  PDF  WORD 
on Palestine: raids by Israeli forces on Palestinian TV stations
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 486.708   B7-0169/2012
12 March 2012
XML  PDF  WORD 
on Human trafficking in Sinai, in particular the case of Solomon W.
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 483.212   RC-B7-0160/2012
2012. március 14.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
Verts/ALE (B7-0160/2012)
S&D (B7-0162/2012)
PPE (B7-0164/2012)
GUE/NGL (B7-0167/2012)
ALDE (B7-0170/2012)
Palesztináról: palesztin tévéállomások izraeli erők általi megszállása
Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik,
a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, Tanja Fajon, María Muñiz De Urquiza,
az S&D képviselőcsoport nevében
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano,
az ALDE képviselőcsoport nevében
Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler,
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas, Marisa Matias,
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 483.210   RC-B7-0158/2012
2012. március 14.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
Verts/ALE (B7-0158/2012)
EFD (B7-0159/2012)
S&D (B7-0161/2012)
PPE (B7-0163/2012)
ECR (B7-0165/2012)
ALDE (B7-0169/2012)
a Sínai-félszigeten folytatott emberkereskedelemről, különösen Solomon W. esetéről
Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Franck Proust, Bogusław Sonik, Edit Bauer,
a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Rovana Plumb, Kristian Vigenin,
az S&D képviselőcsoport nevében
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano,
az ALDE képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki,
az ECR képviselőcsoport nevében
Fiorello Provera
az EFD képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK
KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PE 483.186   RC-B7-0135/2012
2012. március 12.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 110. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
ECR (B7-0135/2012)
PPE (B7-0140/2012)
ALDE (B7-141/2012)
S&D (B7-0142/2012)
Verts/ALE (B7-0143/2012)
Kazahsztánról
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Jacek Saryusz-Wolski, Paolo Bartolozzi, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Paweł Zalewski, Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou, Jacek Protasiewicz, Andrzej Grzyb, Alf Svensson, Anna Ibrisagic, Kinga Gál, Elena Băsescu, Piotr Borys, Traian Ungureanu, Peter Šťastný, Inese Vaidere, Monica Luisa Macovei
a PPE képviselőcsoport nevében
Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Kristian Vigenin, Marek Siwiec, Emilio Menéndez del Valle
az S&D képviselőcsoport nevében
Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland
az ALDE képviselőcsoport nevében
Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Valdemar Tomaševski
az ECR képviselőcsoport nevében
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jogi nyilatkozat