Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
23 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, McCarthy Arlene"  
1 2 3
Forslag til direktiv om forbrugerrettigheder
O-0076/09/ændr. 1
27. april 2009
html
MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING jf. forretningsordenens artikel 108 af Arlene McCarthy for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Kommissionen
Varer fra ulovlige israelske bosættelser
E-1242/09
17. februar 2009
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Arlene McCarthy (PSE) til Kommissionen
Afgørelse om udvisning af en homoseksuel iransk asylansøger i Cypern
E-6512/08
25. november 2008
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Michael Cashman (PSE), Sirpa Pietikäinen (PPE-DE), Sophia in 't Veld (ALDE), Emine Bozkurt (PSE), Anne Van Lancker (PSE), Arlene McCarthy (PSE), Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE), Jean Lambert (Verts/ALE), Caroline Lucas (Verts/ALE), Baroness Sarah Ludford (ALDE), Hélène Goudin (IND/DEM), Paulo Casaca (PSE) og John Bowis (PPE-DE) til Kommissionen
Forfalskninger set fra et forbrugerbeskyttelsessynspunkt
O-0097/08
29. september 2008
html
MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING jf. forretningsordenens artikel 108 af Arlene McCarthy for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Kommissionen
Revision af biociddirektivet - problemer for SMV'er
E-3348/08
4. juni 2008
html
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Glenis Willmott (PSE) og Arlene McCarthy (PSE) til Kommissionen
Sikkerhedsmærkning af forbrugsvarer
O-0009/08
23. januar 2008
html
MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING jf. forretningsordenens artikel 108 af Arlene McCarthy for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Kommissionen
Vildledende erhvervsguider (f.eks. European City Guides)
O-0078/07
3. december 2007
html
MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING jf. forretningsordenens artikel 108 af Arlene McCarthy for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Rådet
Brandsikkerheden i hoteller
O-0066/07
12. oktober 2007
html
MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING jf. forretningsordenens artikel 108 af Glyn Ford, Giles Chichester, Graham Watson, Arlene McCarthy, Peter Skinner, Baroness Nicholson of Winterbourne, Elizabeth Lynne, Baroness Sarah Ludford, Toine Manders, David Martin, Glenys Kinnock, Claude Moraes, Erika Mann, Alexandra Dobolyi, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Christopher Heaton-Harris, Reino Paasilinna, Marianne Mikko, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis, Malcolm Harbour, Bill Newton Dunn, Catherine Stihler, Sérgio Sousa Pinto, Jan Andersson, Linda McAvan, Luisa Morgantini, Jan Marinus Wiersma, Harlem Désir, Jo Leinen, Zita Gurmai, Caroline Lucas, Brian Simpson, Barbara Weiler, Christel Schaldemose, Neena Gill, Benoît Hamon, Michael Cashman, Udo Bullmann, Corina Creţu og Glenis Willmott til Kommissionen
Produktsikkerhed, navnlig ved legetøj
O-0061/07
14. september 2007
html
MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING jf. forretningsordenens artikel 108 af Arlene McCarthy for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Kommissionen
Produktsikkerhed, navnlig ved legetøj
O-0060/07
14. september 2007
html
MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING jf. forretningsordenens artikel 108 af Arlene McCarthy for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Rådet
1 2 3
Juridisk meddelelse