Parliamentary questions
7 result(s) found for "6th parliamentary term, Piotrowski Mirosław"  
Possibility of paying unemployment benefit in the currency of the country granting the benefit or in the currency of the country where it is received
E-2123/09
19 March 2009
html
WRITTEN QUESTION by Mirosław Mariusz Piotrowski (UEN) to the Commission
Killings in Indian Punjab
H-0412/08
3 June 2008
html
ORAL QUESTION for Question Time at the part-session in June 2008 pursuant to Rule 109 of the Rules of Procedure by Mirosław Mariusz Piotrowski to the Commission
Implementation of the cross-compliance system in the new Member States
O-0047/07
18 July 2007
html
ORAL QUESTION WITH DEBATE pursuant to Rule 108 of the Rules of Procedure by Czesław Adam Siekierski, Miroslav Ouzký, Gintaras Didžiokas, Béla Glattfelder, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Genowefa Grabowska, Andrzej Tomasz Zapałowski, Roberts Zīle, Stanisław Jałowiecki, Leopold Józef Rutowicz, Rihards Pīks, Marek Aleksander Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Filip Kaczmarek, Jacek Protasiewicz, Bogusław Sonik, Zdzisław Zbigniew Podkański, Witold Tomczak, Jan Olbrycht, Janusz Wojciechowski, Zita Pleštinská, Jaroslav Zvěřina, Radu Podgorean, Wiesław Stefan Kuc, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Peter Baco, Dimitar Stoyanov, Atanas Paparizov, Adam Gierek, Bogusław Liberadzki, Jacek Saryusz-Wolski, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mirosław Mariusz Piotrowski, Paweł Bartłomiej Piskorski, Zbigniew Zaleski, Jerzy Buzek, Wojciech Roszkowski, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Barbara Kudrycka, Danutė Budreikaitė, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Miroslav Mikolášik, Evgeni Kirilov, Bogdan Golik, Ģirts Valdis Kristovskis, Valdis Dombrovskis, Metin Kazak, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mariela Velichkova Baeva, Vladko Todorov Panayotov, Vasile Dîncu, Miloš Koterec, Monica Maria Iacob-Ridzi, Maria Petre, Vladimír Železný, Silvia Ciornei and Bilyana Ilieva Raeva to the Commission
Aid for farmers affected by frost damage
O-0026/07
11 May 2007
html
ORAL QUESTION WITH DEBATE pursuant to Rule 108 of the Rules of Procedure by Zdzisław Zbigniew Podkański, Roberta Angelilli, Liam Aylward, Peter Baco, Sergio Berlato, Adam Bielan, Martin Callanan, Paulo Casaca, Sylwester Chruszcz, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Joseph Daul, Albert Deß, Valdis Dombrovskis, Hanna Foltyn-Kubicka, Maciej Marian Giertych, Béla Glattfelder, Bogdan Golik, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Małgorzata Handzlik, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Sergej Kozlík, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Astrid Lulling, Jan Tadeusz Masiel, Cristiana Muscardini, Seán Ó Neachtain, Péter Olajos, Neil Parish, Bogdan Pęk, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Zita Pleštinská, Jacek Protasiewicz, Bogusław Rogalski, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schwab, Czesław Adam Siekierski, Francesco Enrico Speroni, Grażyna Staniszewska, Andrzej Jan Szejna, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Salvatore Tatarella, Witold Tomczak, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski and Roberts Zīle to the Commission
Guidelines on the posting of workers presented by Commissioner Spidla
O-0066/06
21 June 2006
html
ORAL QUESTION WITH DEBATE pursuant to Rule 108 of the Rules of Procedure by Marcin Libicki,Adam Bielan, Šarūnas Birutis, Jan Březina, Danutė Budreikaitė, Sylwester Chruszcz, Valdis Dombrovskis, Mojca Drčar Murko, Hanna Foltyn-Kubicka, Bronisław Geremek, Maciej Giertych, Bogdan Golik, Dariusz Grabowski, Stanisław Jałowiecki, Mieczysław Janowski, Filip Kaczmarek, Michał Kamiński, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Urszula Krupa, Jan Kułakowski, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Masiel, Ljudmila Novak, Janusz Onyszkiewicz, Bogdan Pęk, Mirosław Piotrowski, Zdzisław Podkański, Bogusław Rogalski, Wojciech Roszkowski, Leopold Rutowicz, Grażyna Staniszewska, Andrzej Szejna, Konrad Szymański, Witold Tomczak, Inese Vaidere, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Andrzej Zapałowski and Roberts Zīle to the Commission
Application of a reduced VAT rate to products and services essential to the welfare of children
O-0098/05
18 October 2005
html
ORAL QUESTION WITH DEBATE pursuant to Rule 108 of the Rules of Procedure by Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Nathalie Griesbeck, Csaba Őry, Zsolt Becsey, Béla Glattfelder, Árpád Duka-Zólyomi, Edit Bauer, László Surján, István Pálfi, Kinga Gál, Lívia Járóka, András Gyürk, József Szájer, Péter Olajos, György Schöpflin, Etelka Barsi-Pataky, Pál Schmitt, Amalia Sartori, Piia-Noora Kauppi, Panayiotis Demetriou, Sylwester Chruszcz, Urszula Krupa, Bogusław Rogalski, Witold Tomczak, Maciej Giertych, Mirosław Piotrowski, Dariusz Grabowski, Kathy Sinnott, Miroslav Mikolášik, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Vakalis, Konstantinos Hatzidakis, Ioannis Varvitsiotis, Anna Záborská, Cristina Gutiérrez-Cortines, Astrid Lulling, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Simon Busuttil, David Casa and Bogdan Pęk to the Commission
Application of a reduced VAT rate to products and services essential to the welfare of children
O-0097/05
18 October 2005
html
ORAL QUESTION WITH DEBATE pursuant to Rule 108 of the Rules of Procedure by Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Nathalie Griesbeck, Csaba Őry, Zsolt Becsey, Béla Glattfelder, Árpád Duka-Zólyomi, Edit Bauer, László Surján, István Pálfi, Kinga Gál, Lívia Járóka, András Gyürk, József Szájer, Péter Olajos, György Schöpflin, Etelka Barsi-Pataky, Pál Schmitt, Amalia Sartori, Piia-Noora Kauppi, Panayiotis Demetriou, Sylwester Chruszcz, Urszula Krupa, Bogusław Rogalski, Witold Tomczak, Maciej Giertych, Mirosław Piotrowski, Dariusz Grabowski, Kathy Sinnott, Miroslav Mikolášik, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Vakalis, Konstantinos Hatzidakis, Ioannis Varvitsiotis, Anna Záborská, Cristina Gutiérrez-Cortines, Astrid Lulling, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Simon Busuttil, David Casa and Bogdan Pęk to the Council
Legal notice