Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
58 osumaa haulle "6. vaalikausi, Hassi Satu"  
1 2 3 4 5 6
EU-taidepalkinto eläinkidutusesitykselle
P-3627/09
7. toukokuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Satu Hassi (Verts/ALE) komissiolle
Kreikassa sijaitsevan Koronia-järven kuolemisen estämiseen tähtäävien toimenpiteiden rahoittaminen koheesiorahastosta
P-3489/09
30. huhtikuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Satu Hassi (Verts/ALE) komissiolle
Valmisruokapakkausten pantillinen kierrätysjärjestelmä
E-3429/09
28. huhtikuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Satu Hassi (Verts/ALE) komissiolle
Saimaannorpat ja verkkokalastus Suomessa
E-3314/09
23. huhtikuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Satu Hassi (Verts/ALE) komissiolle
Sähkölaitteiden latauslaitteiden yhdenmukaisuus
E-3313/09
23. huhtikuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Satu Hassi (Verts/ALE) komissiolle
Euroopan patenttiviraston käytäntö, joka koskee patenttien myöntämistä olennaisesti biologisille menetelmille kasvien ja eläinten jalostamiseksi
O-0069/09
2. huhtikuuta 2009
html
SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti esittäjä(t): Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Lutz Goepel, Evelyne Gebhardt, Peter Liese, Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Alyn Smith, Claude Turmes, Rebecca Harms, Bart Staes, Satu Hassi, Eva Lichtenberger, Daniel Cohn-Bendit, Sepp Kusstatscher, David Hammerstein, Gérard Onesta, Monica Frassoni, Marie-Hélène Aubert, Frithjof Schmidt, Agnes Schierhuber, Janusz Wojciechowski, Katerina Batzeli, Chris Davies, Milan Horáček, Joseph Daul, Luis Manuel Capoulas Santos, Hannes Swoboda, Kathalijne Maria Buitenweg, Elisabeth Schroedter, Caroline Lucas, Michl Ebner, Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer, Ulrich Stockmann, Ralf Walter, Jo Leinen, Maria Berger, Christa Prets, Wolfgang Bulfon, Ulrike Rodust, Lily Jacobs, Jill Evans, Helga Trüpel, Gisela Kallenbach, Matthias Groote ja Niels Busk komissiolle
Älykkäiden energiaverkkojen käyttöönottoon liittyvä standardi EN55022
E-2260/09
24. maaliskuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Alejo Vidal-Quadras (PPE-DE), Fiona Hall (ALDE), Satu Hassi (Verts/ALE), Pilar del Castillo Vera (PPE-DE) ja Erika Mann (PSE) komissiolle
Saksassa sijaitsevalle Unterallgäun alueelle suunniteltu jätteenpolttolaitos
E-1651/09
5. maaliskuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Hiltrud Breyer (Verts/ALE) ja Satu Hassi (Verts/ALE) komissiolle
Pienoisloistelamppujen kuluttajansuoja
E-0103/09
8. tammikuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Satu Hassi (Verts/ALE) komissiolle
Ongelmajätteen laiton vienti kehitysmaihin
E-6540/08
26. marraskuuta 2008
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Satu Hassi (Verts/ALE) komissiolle
1 2 3 4 5 6
Oikeudellinen huomautus