Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
23 osumaa haulle "7. vaalikausi, Cronberg Tarja"  
1 2 3
Köyhdytetyn uraanin käyttäminen sotilaallisiin tarkoituksiin
O-000045/2014
27. helmikuuta 2014
html
Suullisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Sari Essayah, Catherine Stihler, Mark Demesmaeker, Sandrine Bélier, Baroness Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Vittorio Prodi, Norbert Neuser, Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jiří Maštálka, Jean Lambert, Pavel Poc, Svetoslav Hristov Malinov, Giancarlo Scottà, Bas Eickhout, Judith Sargentini, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Pat the Cope Gallagher, Stephen Hughes, Andrea Zanoni, Chris Davies, Cristiana Muscardini, Alyn Smith, Struan Stevenson, Tunne Kelam, Anthea McIntyre, Raül Romeva i Rueda, Andreas Mölzer, Alejo Vidal-Quadras, Vicky Ford, Liam Aylward, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Susy De Martini, Sonia Alfano, Bart Staes, Marian Harkin, Helmut Scholz, Konrad Szymański, Heide Rühle
Aseistettujen lennokkien käytön oikeuskehys
O-000031/2014
4. helmikuuta 2014
html
Suullisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Reinhard Bütikofer, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Päätös alueellisen LNG-terminaalin sijoituspaikasta
E-014304/2013
18. joulukuuta 2013
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Eija-Riitta Korhola (PPE), Sari Essayah (PPE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Petri Sarvamaa (PPE), Nils Torvalds (ALDE), Liisa Jaakonsaari (S&D), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Hannu Takkula (ALDE), Sampo Terho (EFD), Satu Hassi (Verts/ALE), Tarja Cronberg (Verts/ALE), Mitro Repo (S&D)
VP/HR - EU:n edustuston avaaminen Iraniin
P-012430/2013
4. marraskuuta 2013
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Tarja Cronberg (Verts/ALE)
EU:n yhteinen metsästrategia
P-009918/2013
5. syyskuuta 2013
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Tarja Cronberg (Verts/ALE)
Nuorisotyöttömyyden torjuntaan tarkoitettujen määrärahojen akuutti tarve
E-007345/2013
20. kesäkuuta 2013
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
neuvostolle
työjärjestyksen 117 artikla
Tarja Cronberg (Verts/ALE)
Nuorisotyöttömyyden torjuntaan tarkoitettujen määrärahojen akuutti tarve
P-007338/2013
20. kesäkuuta 2013
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Tarja Cronberg (Verts/ALE)
VP/HR - Syyriaa koskevan asevientikiellon poistaminen
E-007253/2013
20. kesäkuuta 2013
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Tarja Cronberg (Verts/ALE), Barbara Lochbihler (Verts/ALE)
VP/HR - Kroatian asemyynti
P-003681/2013
28. maaliskuuta 2013
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Tarja Cronberg (Verts/ALE)
VP/HR - Asekauppasopimus
E-000404/2013
16. tammikuuta 2013
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Tarja Cronberg (Verts/ALE)
1 2 3
Oikeudellinen huomautus