Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
5 osumaa haulle "7. vaalikausi, Soini Timo"  
Komissio ei vastaa direktiivin 92/43/ETY selkeää ja täsmällistä täytäntöönpanoa koskeviin kysymyksiin
P-6984/2010
3. syyskuuta 2010
html
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Timo Soini (EFD)
Komissio ei vaadi yhteisöoikeuden vakiinnuttaman oikeuskäytännön edellyttämää, direktiivin 92/43/ETY täyttä täytäntöönpanoa Suomelta
P-2433/10
30. maaliskuuta 2010
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Timo Soini (EFD) komissiolle
Direktiivin 92/43/ETY 4 artiklan 1 kohdan ja liitteessä III tarkoitetun 1 vaiheen kansalliseen lakiin siirtäminen ja vertailu silikaattikalliot-tyypin tulkinnasta
P-0041/10
7. tammikuuta 2010
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Timo Soini (EFD) komissiolle
Jäsenvaltioiden erilaisten olosuhteiden huomioiminen yhteisessä kalastuspolitiikassa (YKP)
E-6337/09
8. joulukuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Timo Soini (EFD) komissiolle
Natura 2000 -alueiden valintaperusteiden kansalliseen lakiin siirtäminen ja vertailu silikaattikalliot-luontotyypin (koodi 8220) tulkinnasta
P-5247/09
15. lokakuuta 2009
html
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Timo Soini (EFD) komissiolle
Oikeudellinen huomautus