Parlamenti kérdések
14 találat a következőre: "7. ciklus, Gurmai Zita"  
1 2
Az V/c. közlekedési folyosó infrastruktúrája kiépítéséhez uniós források felhasználásának lehetősége
E-004196/2014
2014. április 3.
html
Írásbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 117. cikke
Biljana Borzan (S&D), Zita Gurmai (S&D), Brian Simpson (S&D)
Az EU egyenlő bánásmódra vonatkozó jogszabályaival összeegyeztethetetlen nemzeti jogszabályok Bizottság általi nyomon követése
E-013364/2013
2013. november 25.
html
Írásbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 117. cikke
Michael Cashman (S&D), Ulrike Lunacek (Verts/ALE), Sophia in 't Veld (ALDE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Kinga Göncz (S&D), Zita Gurmai (S&D), Csaba Sándor Tabajdi (S&D), Baroness Sarah Ludford (ALDE)
A Magyarország számára folyósítandó kohéziós források felfüggesztésének okai
E-009719/2013
2013. augusztus 29.
html
Írásbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 117. cikke
Csaba Sándor Tabajdi (S&D), Kinga Göncz (S&D), Zita Gurmai (S&D), Edit Herczog (S&D)
Az egyenlő bánásmódra irányuló uniós jogszabályok végrehajtását és kívánt hatásuk elérését biztosító független és hatékony szervek
E-008592/2013
2013. július 12.
html
Írásbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 117. cikke
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Sophia in 't Veld (ALDE), Claude Moraes (S&D), Lívia Járóka (PPE), Michael Cashman (S&D), Zita Gurmai (S&D), Emine Bozkurt (S&D), Kinga Göncz (S&D)
Az európai polgári kezdeményezés egy éve a gyakorlatban: a tapasztalatok értékelése és az akadályok kezelése
O-000033/2013
2013. március 26.
html
Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Gerald Häfner, Michèle Rivasi, Sven Giegold, Eva Lichtenberger, Jean Lambert, Keith Taylor, Claude Turmes, Sandrine Bélier, Satu Hassi, Isabella Lövin, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Isabelle Durant, Mariya Gabriel, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht, Werner Schulz, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel, Jill Evans, Stanimir Ilchev, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margrete Auken, Zita Gurmai, Rui Tavares, Christian Engström, Helmut Scholz, Heide Rühle, Judith Sargentini, Dimitrios Droutsas, Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, Martin Kastler, Martin Häusling, Edward McMillan-Scott, Daniel Cohn-Bendit, Mark Demesmaeker, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Manfred Weber, Marietje Schaake, Andrew Duff, Franziska Katharina Brantner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rafał Trzaskowski, Marie-Christine Vergiat, Barbara Lochbihler, Søren Bo Søndergaard, Andrea Zanoni, Heinz K. Becker, Marielle de Sarnez, Evelyn Regner, Ana Miranda, Michael Theurer, Roberto Gualtieri, Olle Schmidt, Michael Cashman, Jean-Luc Bennahmias, Cecilia Wikström, Fiona Hall, David Martin, Csaba Sándor Tabajdi, Amelia Andersdotter, Erminia Mazzoni, Rebecca Harms, Philippe Lamberts, György Schöpflin, Michael Cramer, Bill Newton Dunn, Elmar Brok
Az európai polgári kezdeményezés egy éve a gyakorlatban: a tapasztalatok értékelése és az akadályok kezelése
O-000032/2013
2013. március 26.
html
Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Gerald Häfner, Michèle Rivasi, Sven Giegold, Eva Lichtenberger, Jean Lambert, Keith Taylor, Claude Turmes, Sandrine Bélier, Satu Hassi, Isabella Lövin, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Isabelle Durant, Mariya Gabriel, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht, Werner Schulz, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel, Jill Evans, Stanimir Ilchev, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margrete Auken, Zita Gurmai, Rui Tavares, Christian Engström, Helmut Scholz, Heide Rühle, Judith Sargentini, Dimitrios Droutsas, Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, Martin Kastler, Martin Häusling, Edward McMillan-Scott, Daniel Cohn-Bendit, Mark Demesmaeker, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Manfred Weber, Marietje Schaake, Andrew Duff, Franziska Katharina Brantner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rafał Trzaskowski, Marie-Christine Vergiat, Barbara Lochbihler, Søren Bo Søndergaard, Andrea Zanoni, Heinz K. Becker, Marielle de Sarnez, Evelyn Regner, Ana Miranda, Michael Theurer, Roberto Gualtieri, Olle Schmidt, Michael Cashman, Jean-Luc Bennahmias, Cecilia Wikström, Fiona Hall, David Martin, Csaba Sándor Tabajdi, Amelia Andersdotter, Erminia Mazzoni, Rebecca Harms, Philippe Lamberts, György Schöpflin, Michael Cramer, Bill Newton Dunn, Elmar Brok
Az EU egyenlő bánásmódra vonatkozó jogszabályaival összeegyeztethetetlen nemzeti jogszabályok bizottsági nyomon követése
E-003104/2013
2013. március 19.
html
Írásbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 117. cikke
Michael Cashman (S&D), Ulrike Lunacek (Verts/ALE), Sophia in 't Veld (ALDE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Kinga Göncz (S&D), Zita Gurmai (S&D), Csaba Sándor Tabajdi (S&D), Baroness Sarah Ludford (ALDE)
Az új magyar választójogi szabályozás alapvető jogokba ütköző rendelkezései
E-011315/2012
2012. december 11.
html
Írásbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 117. cikke
Csaba Sándor Tabajdi (S&D), Kinga Göncz (S&D), Edit Herczog (S&D), Zita Gurmai (S&D)
A személyi gondozók tanúsítása
2012. október 16.
html
Írásbeli választ igénylő kérdés E-009385-12
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 117. cikke
Evelyn Regner (S&D)
Versenyképesebb európai légiközlekedési ágazat létrehozása
O-000138/2012
2012. június 27.
html
Szóbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Ildikó Gáll-Pelcz, Markus Ferber, Georges Bach, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet, Hubert Pirker, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Andreas Schwab, Jean-Pierre Audy, Alajos Mészáros, Csaba Sógor, Christine De Veyrac, Salvador Sedó i Alabart, László Tőkés, a(z) PPE képviselőcsoport nevében
Jörg Leichtfried, Zita Gurmai
1 2
Jogi nyilatkozat