Parlamentiniai klausimai
Rezultatas (-ai) "43" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Andrés Barea Josefa"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
1 2 3 4 5
Europos Sąjungos strategijos dėl Dunojaus regiono įgyvendinimas
O-000046/2014
2014 m. kovo 6 d.
html
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr.
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Silvia-Adriana Ţicău, Karin Kadenbach, Monika Flašíková Beňová, Ioan Mircea Paşcu, Ioan Enciu, Spyros Danellis, Evgeni Kirilov, Victor Boştinaru, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Jens Geier, Ulrike Rodust, Petra Kammerevert, Franco Frigo, Olga Sehnalová, Mario Pirillo, María Muñiz De Urquiza, Maria Badia i Cutchet, Boris Zala, Norbert Glante, Jutta Haug, Pavel Poc, Georgios Stavrakakis, Marusya Lyubcheva, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Libor Rouček, Richard Falbr, Vittorio Prodi, Joseph Cuschieri, Luis Manuel Capoulas Santos, Edite Estrela, Miguel Angel Martínez Martínez, Raimon Obiols, António Fernando Correia de Campos, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou, Pier Antonio Panzeri, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, George Sabin Cutaş, Cătălin Sorin Ivan, Bernd Lange, Marian-Jean Marinescu, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Josefa Andrés Barea, Jörg Leichtfried, Norica Nicolai, Michael Theurer
Situation of the Ciudad de Cremona School in Valencia, Spain
E-002273/2014
26 February 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Josefa Andrés Barea (S&D)
Infringement of European competition law
E-001163/2014
5 February 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Josefa Andrés Barea (S&D)
The closure of Catalunya Ràdio and Catalunya Informaciò in Valencia
E-000707/2014
24 January 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Raimon Obiols (S&D), Maria Badia i Cutchet (S&D), Vicente Miguel Garcés Ramón (S&D), Andrés Perelló Rodríguez (S&D), Josefa Andrés Barea (S&D)
Allegedly fraudulent use of Ruralter-Leader funds by the Regional Government of Valencia
E-014334/2013
19 December 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Josefa Andrés Barea (S&D)
Closure of Radiotelevisió Valenciana
E-012678/2013
8 November 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Andrés Perelló Rodríguez (S&D), Vicente Miguel Garcés Ramón (S&D), Josefa Andrés Barea (S&D)
Monitoring the funds of the Valencia Employment and Training Service (SERVEF)
E-012674/2013
8 November 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Josefa Andrés Barea (S&D)
The current situation of the Ciudad de la Luz complex in Alicante
E-012220/2013
24 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Josefa Andrés Barea (S&D)
The application of the directive on cogeneration
E-012215/2013
24 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Josefa Andrés Barea (S&D), María Muñiz De Urquiza (S&D)
Protecting EU plant health
E-011408/2013
4 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Iratxe García Pérez (S&D), Josefa Andrés Barea (S&D), Andrés Perelló Rodríguez (S&D)
1 2 3 4 5
Teisinis pranešimas