Parlementaire vragen
30 resultaat/resultaten voor "8de zittingsperiode, de Lange Esther"  
1 2 3
Risico's van een nucleaire wolk met radioactieve afvalstoffen die gesignaleerd is in Europa
E-007231/2017
24 november 2017
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE)
Strafrechtelijke procedures tegen de oud-directeur van Elstat
E-006717/2017
27 oktober 2017
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Thierry Cornillet (ALDE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Burkhard Balz (PPE), Jean Arthuis (ALDE), Lieve Wierinck (ALDE), Petr Ježek (ALDE), Jakob von Weizsäcker (S&D), Enrique Calvet Chambon (ALDE), Esther de Lange (PPE), Nils Torvalds (ALDE), Sven Giegold (Verts/ALE), Ingeborg Gräßle (PPE)
Positie christenen in Turkije en de bouw van de Ilisudam
P-006701/2017
26 oktober 2017
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE)
Drastische afname in vliegende insecten
E-006626/2017
25 oktober 2017
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE)
Betrokkenheid Nederlandse bedrijven bij bouw Krimbrug
E-005753/2017
14 september 2017
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Raad
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE)
Ratificatie van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme; strafbaarstelling reizen met terroristisch oogmerk
E-005195/2017
9 augustus 2017
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Raad
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE)
Ratificatie van het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme; strafbaarstelling reizen met terroristisch oogmerk
P-005194/2017
9 augustus 2017
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE)
Cyberaanvallen in de Europese Unie
P-004398/2017
30 juni 2017
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE)
Belastingheffing op havens
O-000018/2017
13 maart 2017
html
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Franck Proust, Renaud Muselier, Michèle Alliot-Marie, Hugues Bayet, Ivo Belet, Alain Cadec, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Rachida Dati, Angélique Delahaye, Esther de Lange, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Brice Hortefeux, Agnes Jongerius, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jeroen Lenaers, Louis Michel, Nadine Morano, Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Claude Rolin, Dominique Riquet, Tokia Saïfi, Anne Sander, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans
Verslechterende veiligheidscultuur kerncentrales Doel en Tihange
E-008791/2016
24 november 2016
html
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE), Pascal Arimont (PPE), Jeroen Lenaers (PPE), Claude Rolin (PPE), Sabine Verheyen (PPE)
1 2 3
Juridische mededeling