Interpelacje
Znaleziono 174 wynik(-i) dla "7 kadencja, Kaczmarek Filip"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Wzrost ilości zamówień militarnych w Afryce
E-005250/2014
23 kwietnia 2014
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Filip Kaczmarek (PPE)
Uchodźcy z Syrii
E-005249/2014
23 kwietnia 2014
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Filip Kaczmarek (PPE)
VP/HR - Tatarzy krymscy
E-004451/2014
10 kwietnia 2014
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Barbara Matera (PPE), Tunne Kelam (PPE), László Surján (PPE), Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE), Mitro Repo (S&D), Marian-Jean Marinescu (PPE), Oreste Rossi (PPE), Lara Comi (PPE), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), Bernd Posselt (PPE), Dubravka Šuica (PPE), Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), Cristiana Muscardini (ECR), Iuliu Winkler (PPE), Seán Kelly (PPE), Salvador Sedó i Alabart (PPE), Elmar Brok (PPE), Charles Tannock (ECR), Rolandas Paksas (EFD), Filip Kaczmarek (PPE)
Rosnąca liczba imigrantów w Unii Europejskiej
E-003782/2014
27 marca 2014
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Filip Kaczmarek (PPE)
Niebezpieczny wirus ebola
E-003761/2014
26 marca 2014
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Filip Kaczmarek (PPE)
Bezpieczna żywność
E-003751/2014
26 marca 2014
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Filip Kaczmarek (PPE)
Analfabetyzm w krajach rozwijających się
E-003750/2014
26 marca 2014
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Filip Kaczmarek (PPE)
Napływający do UE uchodźcy z Czeczenii
E-003093/2014
17 marca 2014
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Filip Kaczmarek (PPE)
Bariery językowe w Programie Erasmus +
E-002253/2014
26 lutego 2014
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Filip Kaczmarek (PPE)
Surowe represje wobec białoruskiego opozycjonisty
E-000824/2014
28 stycznia 2014
html
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Filip Kaczmarek (PPE)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna