Parlamentné otázky
Výsledky: 64 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, McCarthy Arlene"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7
Choice of currency for card transactions
E-005201/2014
17 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Arlene McCarthy (S&D)
Freedom of movement of goods and services
E-004751/2014
15 April 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Arlene McCarthy (S&D)
Zero taxation for household energy products
E-001439/2014
11 February 2014
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Arlene McCarthy (S&D)
Hunting of the ortolan bunting in France
E-011178/2013
2 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Arlene McCarthy (S&D), David Martin (S&D)
Bank charges
E-009268/2013
29 July 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Arlene McCarthy (S&D)
Compensation for victims of crime abroad
E-007413/2013
24 June 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Arlene McCarthy (S&D)
Implementation of the 116000 hotline
E-004769/2013
29 April 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Arlene McCarthy (S&D)
Illegal bird hunting in Malta
E-004468/2013
22 April 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Arlene McCarthy (S&D), Linda McAvan (S&D)
Implementation of MIFID I
E-004336/2013
17 April 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Arlene McCarthy (S&D)
Payday loans
E-004133/2013
12 April 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Arlene McCarthy (S&D)
1 2 3 4 5 6 7
Právne oznámenie