Parlamentné otázky
Výsledky: 3 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Atkins Robert"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
Copenhagen criteria
P-013308/2013
25 November 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Sir Robert Atkins (ECR)
Subsidiarity
P-011451/2013
7 October 2013
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Sir Robert Atkins (ECR)
Framework Programme funding of research activities carried out in Israeli settlements established in occupied territory
E-007464/2011
19 July 2011
html
Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Alexandra Thein (ALDE), Proinsias De Rossa (S&D), Margrete Auken (Verts/ALE), Véronique De Keyser (S&D), Ivo Vajgl (ALDE), Hélène Flautre (Verts/ALE), Sir Robert Atkins (ECR), Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL), Mário David (PPE)
Právne oznámenie